รายการหลัก

   
     
ไวรัส RSV คืออะไร (8/8/57)  
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ระดับชั้น G.1 , G.2 , G.3 , G.4 , G.5 , G.6  
โรคมือ เท้า ปาก คืออะไร  
เรื่อง แจ้งกำหนดการ  
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2557   ระดับชั้นอนุบาล ( K.1 , K.2 , K.3 ) update 30-4-57  
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2557   ระดับชั้นประถมศึกษา ( G.1 , G.2 , G.3 , G.4 , G.5 , G.6 ) update 30-4-57  
5 ปี แห่งความมุ่งมั่น สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ  
มอบเกียรติบัตร โรงเรียนเอกบูรพา วิเทศศึกษา มีผลการสอบ O - NET ปีการศึกษา 2553 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ มากกว่าร้อยละ 50   
โรงเรียน เอกบูรพา วิเทศศึกษา ได้ผ่านการตรวจประเมินด้านสุขาภิบาลอาหาร    
โรงเรียน เอกบูรพา วิเทศศึกษา ได้รับรองมาตรฐาน อาคาร Q    
เอกบูรพา รับมือ ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009    
ยุงร้ายกว่าเสือ !!! เอกบูรพา ทำอย่างไร    

 

  EK 40/ 2557 เรื่อง ขออนุญาตนำนักเรียนศึกษษนอกสถานที่ (G.5 ) (29 / 8 / 57 )
  EK 39/ 2557 เรื่อง กิจกรรม International Course (25 / 8 / 57 )
  EK 38/ 2557 เรื่อง ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ โรคบาดทะยัก(dT) กระตุ้น (G.6 ) (20 / 8 / 57 )
  EK 37/ 2557 เรื่อง ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ โรคบาดทะยัก(dT) โรคโปลิโอ (G.1 ) (20 / 8 / 57 )
  EK 35/ 2557 เรื่อง ขออนุญาตนำนักเรียนศึกษานอกสถานที่ ( G.2 ) (13 / 8 / 57 )
  EK 33/ 2557 เรื่องแจ้งกำหนดการเดือนสิงหาคม - ตุลาคม 2557 (1/8/57)
  EK 32/ 2557 เรื่อง การตรวจสุขภาพช่องปาก และฟันของนักเรียนชั้น ป.1 และ ป.2 (25/7/57)
  EK 29/ 2557 เรื่อง การรับนักเรียนอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2558
  EK 28/ 2557 เรื่อง อุปกรณ์เครื่องดนตรี  
  EK 26/ 2557 เรื่อง การทำบัตรประจำตัวนักเรียน
  EK 25/ 2557 เรื่อง การปรับข้อมูลนักเรียน
  EK 24/ 2557 เรื่อง การจัดกิจกรรมเสริมหลังเลิกเรียน ( K.1- K.3 ) , ( G.1 - G.6)