ตารางเรียน นักเรียน กลุ่มที่ 1 และ กลุ่มที่ 2

ตารางเรียน นักเรียน กลุ่มที่ 1 และ กลุ่มที่ 2

ระดับชั้นประถมศึกษา ระหว่างวันที่ 10  – 21 สิงหาคม พ.ศ. 2563

กลุ่มที่ 1

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ( กลุ่มที่ 1 )

G.1/1 G.1/2 G.1/3 G.1/4 G.1/5

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ( กลุ่มที่ 1 )

G.2/1 G.2/2 G.2/3 G.2/4 G.2/5 G.2/6

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ( กลุ่มที่ 1 )

G.3/1 G.3/2 G.3/3 G.3/4 G.3/5

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ( กลุ่มที่ 1 )

G.4/1 G.4/2 G.4/3 G.4/4 G.4/5

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ( กลุ่มที่ 1 )

G.5/1 G.5/2 G.5/3 G.5/4 G.5/5

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ( กลุ่มที่ 1 )

G.6/1 G.6/2 G.6/3 G.6/4

 

กำหนดการเรียนกลุ่มที่ 1 ระหว่างวันที่ 15 – 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 (คลิก)

กำหนดการเรียนกลุ่มที่ 1 ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563 (คลิก)

กำหนดการเรียนกลุ่มที่ 1 ระหว่างวันที่ 10  – 21 สิงหาคม พ.ศ. 2563 (คลิก)

กลุ่มที่ 2

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ( กลุ่มที่ 2 )

G.1/1 G.1/2 G.1/3 G.1/4 G.1/5

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ( กลุ่มที่ 2 )

G.2/1 G.2/2 G.2/3 G.2/4 G.2/5 G.2/6

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ( กลุ่มที่ 2 )

G.3/1 G.3/2 G.3/3 G.3/4 G.3/5

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ( กลุ่มที่ 2 )

G.4/1 G.4/2 G.4/3 G.4/4 G.4/5

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ( กลุ่มที่ 2 )

G.5/1 G.5/2 G.5/3 G.5/4 G.5/5

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ( กลุ่มที่ 2 )

G.6/1 G.6/2 G.6/3 G.6/4

 

กำหนดการเรียนกลุ่มที่ 2 ระหว่างวันที่ 15 – 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 (คลิก)

กำหนดการเรียนกลุ่มที่ 2 ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563 (คลิก)

กำหนดการเรียนกลุ่มที่ 2 ระหว่างวันที่ 10 – 21 สิงหาคม พ.ศ. 2563 (คลิก)

 

 

 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart