นักเรียน G.3 ทัศนศึกษา ณ แหล่งการเรียนรู้ รร.เอกบูรพา วิเทศศึกษา จ.พระนครศรีอยุธยา

นักเรียน G.3 ทัศนศึกษา ณ แหล่งการเรียนรู้ รร.เอกบูรพา วิเทศศึกษา จ.พระนครศรีอยุธยา

นักเรียน G.3 ทัศนศึกษา ณ แหล่งการเรียนรู้ รร.เอกบูรพา วิเทศศึกษา จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของอาชีพชาวนา รู้จักวิถีเกษตรกรรรมซึ่งเป็นรากฐานและอู่ข้าวอู่น้ำของประเทศไทย

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart