เกี่ยวกับโรงเรียน

โรงเรียน เอกบูรพา วิเทศศึกษา

รอบรู้ สู้ชีวิต จิตอาสา พัฒนาสู่สากล

Education for the New Generation

001

รศ.ดร. จงรักษ์ ไกรนาม
อดีตอาจารย์ใหญ่  โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประธานที่ปรึกษา

002

อาจารย์ นพป์ ไกรวิญญ์
ประธานฝ่ายบริหาร

003

อาจารย์ วาทิณี บุญสุทธิ์
ผู้อำนวยการ

004

ดร. ปาฑ์ ไกรวิญญ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายอนุบาล
Enducational Administration
Chulalongkorn University.Ph.D.

005

อาจารย์ จอมคนางค์ เจริญศักดิ์
 รองผู้อำนวยการฝ่ายประถมศึกษา
และฝ่ายต่างประเทศ

006

ดร. ปอส์ ไกรวิญญ์
 รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
Enducational Administration
Chulalongkorn University.Ph.D.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart