โรงเรียน เอกบูรพา วิเทศศึกษา

รวมภาพกิจกรรม

 • Milk Day

  นม เป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง อุดมไปด้วยสารอาหารครบทุกหมู่ทั้ง โปรตีน วิตามิน เกลือแร่ คาร์โบไฮเดรต และไขมัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำตาลนมหรือแล็กโทส (lactose) และโปรตีนที่เรียกว่า เคซีน (casein) ซึ่งจะพบได้ในธรรมชาติคือในนมหรือน้ำนมเท่านั้น นมจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาร่างกายและสมองของเด็ก

  อ่านเพิ่มเติม
 • Safety Day

  อุบัติเหตุ คือ สิ่งที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดคิด และไม่รู้ล่วงหน้า เช่น ตกบันได, หกล้ม, ไฟฟ้าดูด เป็นต้น เราสามารถป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุได้ โดยการทำสิ่งต่างๆ ด้วยความระมัดระวัง และไม่ประมาท

  อ่านเพิ่มเติม
 • Superhero

  เด็กแต่ละช่วงวัย มีความสามารถในการทำสิ่งต่างๆได้มากน้อยต่างกัน ขึ้นอยู่กับพัฒนาการตามวัย และการได้ฝึกฝนทดลองทำสิ่งต่างๆ ด้วยตนเอง ผู้ปกครอง และครูควรเปิดโอกาสให้เด็กได้ทำสิ่งต่างๆ ตามความต้องการ ให้เด็กปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน และกิจกรรมต่างๆ ด้วยตนเอง เพื่อให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจ

  อ่านเพิ่มเติม
 • น้อง ๆ G.1 สนุกสนานกับการ จับกบ จับปลาไหล

  นักเรียน G.1 ได้สนุกกับการจับกบ จับปลาไหล ซึ่งเป็นกิจกรรมเสริมในวิชาวิทยาศาสตร์ นักเรียนได้ศึกษาระบบภายนอกของร่างกายของกบ และปลาไหล จากของจริง และได้ลงมือปฏิบัติจริง ยังสนุกสนานอีกด้วย

  อ่านเพิ่มเติม
 • การเพาะเลี้ยงไส้เดือน

  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร " การเพาะเลี้ยงไส้เดือน " ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาขั้นตอนการเพาะเลี้ยง วิธีการเพาะเลี้ยงไส้เดือน และเป็นวิธีการกำจัดขยะที่เหลือจากการรับประทานอาหารในแต่ละวัน และยังสามารถนำความรู้ไปต่อยอด ทำเป็นอาชีพในอนาคตได้

  อ่านเพิ่มเติม
 • ผ่ากบ

  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร " ผ่ากบ " ของนักเรียนชั้น G.6 เพื่อให้นักเรียนศึกษาระบบภายในและภายนอก ของร่างกายจากของจริง ลงมือปฏิบัติจริง สาเหตุที่ใช้กบ เพราะกบเป็นสัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง เหมือนคน

  อ่านเพิ่มเติม
 • Cleanliness Day

  สุขนิสัยที่ดี ได้แก่ การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ การรักษาความสะอาดของร่างกาย และเครื่องแต่งกาย การพักผ่อนอย่างเพียงพอ การออกกำลังกาย การขับถ่ายอย่างสม่ำเสมอ และการใช้ห้องน้ำถูกวิธี การสร้างสุขนิสัยที่ดี ช่วยให้เรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และมีภูมิคุ้มกันโรค

  อ่านเพิ่มเติม
 • My body

  ร่างกายของเราประกอบไปด้วยอวัยวะต่างๆ ซึ่งมีหน้าที่แตกต่างกัน เช่น ตา มีไว้ดู, หู มีไว้ฟังเสียง, จมูก
  มีไว้หายใจ และ ดมกลิ่น เราต้องรู้จักดูแลรักษาความสะอาดร่างกายตนเอง

  อ่านเพิ่มเติม

  Information

  ปิดหน้าต่าง