โรงเรียน เอกบูรพา วิเทศศึกษา

รวมภาพกิจกรรม

 • Healthy Food Day

  โดยทั่วไปอาหารจะช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโต และแข็งแรง แต่มีอาหารบางชนิดที่ไม่มีประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น ลูกอม, น้ำอัดลม ดังนั้น นักเรียนควรเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อตนเอง

  อ่านเพิ่มเติม
 • Day & Night

  กลางวันและกลางคืนเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติ เกิดจากโลกหมุนรอบตัวเอง และรอบดวงอาทิตย์ เมื่อโลกด้านใดด้านหนึ่งหันเข้าหาดวงอาทิตย์ โลกด้านนั้นจะสว่าง จึงเป็นเวลากลางวัน และด้านที่อยู่ตรงข้ามก็จะมืด จึงเป็นเวลากลางคืน

  อ่านเพิ่มเติม
 • Thai Game Day

  เพื่อนมีความสำคัญต่อทุกคน เพราะเพื่อนทำให้เราไม่รู้สึกเหงา มีคนเล่นด้วยและมีความสุข ดังนั้นเราควรรู้จักการปฏิบัติตน ในการเป็นเพื่อนที่น่ารัก รู้จักจดจำชื่อ ลักษณะของเพื่อนให้ได้ และต้องมีน้ำใจ รู้จักแบ่งปัน

  อ่านเพิ่มเติม
 • Science Day 2

  กิจกรรม “Science Day 2” เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับ สิ่งมีชีวิต และสิ่งไม่มีชีวิต รวมทั้งคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

  อ่านเพิ่มเติม
 • Golf Day

  กีฬา มีหลายชนิด ทั้งประเภทเดี่ยว และประเภททีม เช่น กอล์ฟ, ว่ายน้ำ, ชกมวย, ฟุตบอล เป็นต้น การเล่นกีฬาทำให้ร่างกายแข็งแรง ในการแข่งขันกีฬา เราต้องมีน้ำใจนักกีฬา คือ รู้แพ้ รู้ชนะ
  รู้อภัย

  อ่านเพิ่มเติม
 • Colors Day

  ในชีวิตประจำวัน เราสามารถพบเห็นสีสันต่างๆ มากมาย เช่น สีแดง, สีน้ำเงิน, สีเหลือง เป็นต้น ซึ่งแต่ละสีจะสื่อความรู้สึกที่แตกต่างกัน ดังนั้น สีสันจึงทำให้โลกสดใส

  อ่านเพิ่มเติม
 • Animals Day

  สัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่อาศัยอยู่บนโลก แบ่งตามที่อยู่อาศัย ได้แก่ สัตว์บก และสัตว์น้ำ ประโยชน์ของสัตว์ คือใช้เป็นอาหาร,ใช้แรงงาน, เลี้ยงไว้ดูเล่น

  อ่านเพิ่มเติม
 • English Day

  ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล ที่ผู้คนทั่วโลกใช้เป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสาร เราควรเรียนรู้และให้ความสำคัญกับการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการสื่อสาร และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตประจำวัน

  อ่านเพิ่มเติม

  Information

  ปิดหน้าต่าง