โรงเรียน เอกบูรพา วิเทศศึกษา

รวมภาพกิจกรรม

 • Kitchen Day

  กิจกรรม “ Kitchen Day ” เพื่อให้นักเรียน เรียนรู้เกี่ยวกับ
  ประโยชน์, อุปกรณ์ และเครื่องปรุงในห้องครัว และคำศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรม

  อ่านเพิ่มเติม
 • Communication Day

  กิจกรรม “Communication Day” เพื่อให้นักเรียน เรียนรู้เกี่ยวกับการสื่อสารประเภทต่างๆ และคำศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรม

  อ่านเพิ่มเติม
 • นักเรียน ผู้ปกครอง ครู และบุคลากร โรงเรียน เอกบูรพา วิเทศศึกษา ร่วมกันบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค และยารักษาโรค เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

  นักเรียน ผู้ปกครอง ครู และบุคลากร โรงเรียน เอกบูรพา วิเทศศึกษา ร่วมกันบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค และยารักษาโรค เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

  อ่านเพิ่มเติม
 • Egg Day

  กิจกรรม “ Egg Day ” เพื่อให้นักเรียน เรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของไข่ และคำศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรม

  อ่านเพิ่มเติม
 • Diseases Carrier

  กิจกรรม “Diseases Carrier” เพื่อให้นักเรียน เรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค และคำศัพท์ภาษาอังกฤษคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

  อ่านเพิ่มเติม
 • My Community

  กิจกรรม “ My Community ” เพื่อให้นักเรียน เรียนรู้เกี่ยวกับความสำคัญ การปฏิบัติตนในการใช้บริการจากสถานที่ต่างๆ
  ในชุมชน และคำศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรม

  อ่านเพิ่มเติม
 • Science Day 1

  กิจกรรม “Science Day 1” เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ผ่านกิจกรรมการทดลอง

  อ่านเพิ่มเติม
 • Family Day

  กิจกรรม “Family Day” เพื่อให้นักเรียน เรียนรู้เกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัว การปฏิบัติตนต่อสมาชิกในครอบครัว และคำศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรม

  อ่านเพิ่มเติม

  Information

  ปิดหน้าต่าง