โรงเรียน เอกบูรพา วิเทศศึกษา

รวมภาพกิจกรรม

 • Egg Day

  ไข่ที่นำมาเป็นอาหารมีหลายชนิด ทั้งไข่เป็ด ไข่ไก่ ไข่นกกระทา ไข่ปลา แต่ที่นิยมกินกันแทบทุกครัวเรือนคือไข่ไก่ เพราะซื้อหาง่ายราคาไม่แพง และสามารถนำไปประกอบอาหารได้สารพัดเมนู ที่สำคัญคือไข่ มีคุณค่าทางโภชนาการสูง

  อ่านเพิ่มเติม
 • Diseases Carrier

  สัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคมาสู่คนนั้นมีหลายชนิด แต่ละชนิดจะนำโรคที่แตกต่างกันออกไป ล้วนแล้วแต่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของคน วิธีการป้องกันโรคสามารถทำได้หลายวิธี เช่น รักษาความสะอาดร่างกายอยู่เสมอ เลือกรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค และเมื่อเราไม่สบาย เจ็บป่วยควรไปพบแพทย์

  อ่านเพิ่มเติม
 • Communication Day

  การสื่อสาร หมายถึง การถ่ายทอดความคิด ความรู้สึก ความต้องการ จากฝ่ายหนึ่งไปสู่อีกฝ่ายหนึ่ง โดยผ่านเครื่องมือที่ช่วยในการสื่อสาร เช่น วิทยุ จดหมาย โทรศัพท์ โทรทัศน์

  อ่านเพิ่มเติม
 • นักเรียน G.6 ทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ( EM )

  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 การทำปุ๋ยหมักชีวภาพจากเปลือกสับปะรด กิจกรรมจะเป็นอย่างไร เรามีภาพมาให้ชม

  อ่านเพิ่มเติม
 • Rainy Season

  ในฤดูฝนมีปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่สำคัญ เช่น ฟ้าร้อง ฟ้าผ่า รุ้งกินน้ำ สัตว์ที่พบมากในฤดูฝน เช่น กบ หอยทาก งู นักเรียนทุกคนต้องรู้จักดูแลตนเองไม่ให้เปียกฝน โดยใช้อุปกรณ์ป้องกัน เช่น ร่ม, เสื้อกันฝน, หมวก

  อ่านเพิ่มเติม
 • Family Day

  สมาชิกในครอบครัวจะประกอบด้วย พ่อ แม่ ลูก และในบางครอบครัวจะมี ปู่ ย่า ตา ยาย ลุง ป้า น้า อา พี่ น้อง อยู่ในครอบครัวด้วย ดังนั้นสมาชิกทุกคนในครอบครัวจะต้องช่วยเหลือ ดูแล ให้ความรัก ความอบอุ่น ความห่วงใยแก่กันและกัน รวมทั้งต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ได้ตกลงร่วมกันไว้

  อ่านเพิ่มเติม
 • Science Day

  สาร หมายถึง สิ่งต่างๆ รอบตัวเราที่มีตัวตน มีมวลหรือน้ำหนัก ต้องการที่อยู่และสามารถสัมผัสได้ เช่น ดิน หิน อากาศ พืช และสัตว์ สารแต่ละชนิดมีสมบัติแตกต่างกัน และสารบางชนิดสามารถเปลี่ยนแปลงสถานะได้

  อ่านเพิ่มเติม
 • Bug Day

  แมลงเป็นสัตว์ขนาดเล็ก มี 6 ขา ร่างกายแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ หัว อก และท้อง แมลงส่วนใหญ่จะมีหนวด 2 เส้น ปีก 4 ปีก และเกิดจากไข่ เช่น แมลงวัน, แมลงปอ

  อ่านเพิ่มเติม

  Information

  ปิดหน้าต่าง