โรงเรียน เอกบูรพา วิเทศศึกษา

  • Science Day

  • สาร หมายถึง สิ่งต่างๆ รอบตัวเราที่มีตัวตน มีมวลหรือน้ำหนัก ต้องการที่อยู่และสามารถสัมผัสได้ เช่น ดิน หิน อากาศ พืช และสัตว์ สารแต่ละชนิดมีสมบัติแตกต่างกัน และสารบางชนิดสามารถเปลี่ยนแปลงสถานะได้
    Friday Activity ในวันศุกร์ ที่ 21 ส.ค. 58 ฝ่ายอนุบาลมีกำหนดจัดกิจกรรม “Science Day” เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ผ่านกิจกรรมการทดลอง

ย้อนกลับ

Information

ปิดหน้าต่าง