โรงเรียน เอกบูรพา วิเทศศึกษา

  • Candle Making Day

  • วันอาสาฬหบูชา เป็นวันที่มีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์ครั้งแรกในโลก คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์
    วันเข้าพรรษา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ที่พระสงฆ์จะพักประจำอยู่ที่ใดที่หนึ่ง ตลอดฤดูฝนเป็นเวลา 3 เดือน
    เด็กๆ ควรมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น การทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ฟังธรรม
    เวียนเทียนที่วัด เป็นต้น Friday Activity ในวันพุธ ที่ 29 ก.ค. 58 ฝ่ายอนุบาลมีกำหนดจัดกิจกรรม “ Candle Making Day” เพื่อให้นักเรียน ได้ลงมือหล่อเทียนด้วยตนเอง และสอดแทรกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

ย้อนกลับ

Information

ปิดหน้าต่าง