โรงเรียน เอกบูรพา วิเทศศึกษา

  • มิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้

  • โรงเรียน เอกบูรพา วิเทศศึกษา จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรการเรียนการสอน ให้กับนักเรียน ระดับชั้น G.6 เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ทางประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรมของไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน โดยการนำนักเรียนไปศึกษาและเยี่ยมชมมิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ เป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งแรก ที่สร้างความแปลกใหม่ในการชมพิพิธภัณฑ์ กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ มีการจัดแสดงเรื่องราวผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่ทำให้ดูน่าสนใจและเข้าถึงกับผู้เข้าชม

ย้อนกลับ

Information

ปิดหน้าต่าง