โรงเรียน เอกบูรพา วิเทศศึกษา

  • Toys & Things Day 59

  • ของเล่น และของใช้มีมากมายหลายชนิด แต่ละชนิดมีวิธีการเล่น และการใช้งานที่แตกต่างกัน ถ้านำไปเล่นหรือใช้ผิดวิธีอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ และเมื่อเล่น หรือใช้งานเสร็จแล้ว ต้องเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อย

  • ฝ่ายอนุบาลมีกำหนดจัดกิจกรรม “Toys & Things Day” เพื่อให้นักเรียน เรียนรู้เกี่ยวกับของเล่น ของใช้ วิธีการเล่น/ ใช้ การเก็บรักษา และคำศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรม

ย้อนกลับ

Information

ปิดหน้าต่าง