โรงเรียน เอกบูรพา วิเทศศึกษา

  • ผสมเทียมพันธุ์ปลาดุก

  • นักเรียนชั้น G.4 ได้ทำการผสมเทียมพันธุ์ปลาดุก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ วิชาวิทยาศาสตร์ ซึ่งนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงกันทุกคน เราเก้็บภาพบรรยากาศมาให้ชม

ย้อนกลับ

Information

ปิดหน้าต่าง