โรงเรียน เอกบูรพา วิเทศศึกษา

  • กิจกรรมซ้อมหนีไฟ เอกบูรพา ฯ

  • โครงการอบรมซ้อมหนีไฟ อมีวัตถุประสงค์ให้ นักเรียนและบุคลากร ได้มีความพร้อม เมื่อเกิดเหตุการณ์อัคคีภัย มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการดับเพลิง

ย้อนกลับ

Information

ปิดหน้าต่าง