โรงเรียน เอกบูรพา วิเทศศึกษา

  • Safety Day

  • อุบัติเหตุ คือ สิ่งที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดคิด และไม่รู้ล่วงหน้า เช่น ตกบันได, หกล้ม, ไฟฟ้าดูด เป็นต้น เราสามารถป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุได้ โดยการทำสิ่งต่างๆ ด้วยความระมัดระวัง และไม่ประมาท Friday Activity จัดกิจกรรม “Safety Day” เพื่อให้นักเรียน เรียนรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น ผ่านกิจกรรม และสอดแทรกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

ย้อนกลับ

Information

ปิดหน้าต่าง