โรงเรียน เอกบูรพา วิเทศศึกษา

  • Rainbow Show 59

  • แฟชั่น ( Fashion ) หมายถึง สมัยนิยม หรือวิธีการที่นิยมกันทั่วไปในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เช่น การแต่งกาย, ทรงผม, การใช้ภาษา เด็กๆ ไม่ควรปฏิบัติตนตามแฟชั่น แต่ควรเลือกแต่งกาย และปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับวัย และกาลเทศะ
    Friday Activity ในวันพฤหัสบดี ที่ 22 ก.ย. 59 ฝ่ายอนุบาลมีกำหนดจัดกิจกรรม “Rainbow Show” เพื่อฝึกให้นักเรียนกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม และเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

ย้อนกลับ

Information

ปิดหน้าต่าง