โรงเรียน เอกบูรพา วิเทศศึกษา

  • กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ผ่ากบ ของนักเรียนชั้น G.6 เพื่อให้นักเรียน ศึกษาระบบอวัยวะภายในและภายนอก ของร่างกายจากของจริง ลงมือปฏิบัติจริง สาเหตุที่ใช้กบ เพราะกบเป็นสัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง เหมือนคน

ย้อนกลับ

Information

ปิดหน้าต่าง