โรงเรียน เอกบูรพา วิเทศศึกษา

Candle Making Day

  • วันอาสาฬหบูชา เป็นวันที่มีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์ครั้งแรกในโลก คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ วันเข้าพรรษา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ที่พระสงฆ์จะพักประจำอยู่ที่ใดที่หนึ่ง ตลอดฤดูฝนเป็นเวลา 3 เดือน
    เด็กๆ ควรมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น การทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ฟังธรรม
    เวียนเทียนที่วัด Friday Activity จัดกิจกรรม “ Candle Making Day” เพื่อให้นักเรียน เรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมที่ทำในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา และคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

ย้อนกลับ

Information

ปิดหน้าต่าง