โรงเรียน เอกบูรพา วิเทศศึกษา

  • Nature Day

  • ต้นไม้ เป็นสิ่งมีชีวิต ที่มีหลายชนิด แต่ละชนิดมีชื่อ และลักษณะแตกต่างกัน ต้นไม้ส่วนใหญ่จะมีดอกไม้ซึ่งช่วยใน
    การขยายพันธุ์ ทั้งยังให้ประโยชน์หลายๆอย่าง เช่น ต้นไม้ ให้ร่มเงา, ทำให้อากาศสดชื่น บริสุทธิ์ และดอกไม้จะใช้ประดับตกแต่ง ให้ความสวยงาม, กลิ่นหอม, ใช้ทำอาหาร เด็กๆ ต้องช่วยกันดูแล ไม่เด็ดหรือทำลายต้นไม้ และดอกไม้
    Friday Activity จัดกิจกรรม “Nature Day” เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการดูแล การอนุรักษ์ต้นไม้ และคำศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมการสำรวจต้นไม้ ดอกไม้ ในบริเวณโรงเรียน

ย้อนกลับ

Information

ปิดหน้าต่าง