โรงเรียน เอกบูรพา วิเทศศึกษา

  • Thai Culture Day

  • ประเทศไทยมีเอกลักษณ์ประจำชาติที่แตกต่างจากประเทศอื่น เช่น ธงชาติไทย เพลงชาติไทย ภาษาไทย นอกจากนี้ยังมีมารยาทไทยที่งดงาม เช่น การไหว้ เป็นต้น คนไทยทุกคนจึงควรภูมิใจในเอกลักษณ์ของชาติไทย
    Friday Activity จัดกิจกรรม “Thai Culture Day” เพื่อให้นักเรียน เรียนรู้เกี่ยวกับมารยาทไทย ผ่านกิจกรรม

ย้อนกลับ

Information

ปิดหน้าต่าง