โรงเรียน เอกบูรพา วิเทศศึกษา

  • Bug Day

  • แมลงเป็นสัตว์ขนาดเล็ก มี 6 ขา ร่างกายแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ หัว อก และท้อง แมลงส่วนใหญ่จะมีหนวด 2 เส้น ปีก 4 ปีก และเกิดจากไข่ เช่น แมลงวัน, แมลงปอ Friday Activity มีกำหนด จัดกิจกรรม “Bug Day” เพื่อให้นักเรียน เรียนรู้เกี่ยวกับแมลงชนิดต่างๆ ผ่านกิจกรรมภาษาอังกฤษ

ย้อนกลับ

Information

ปิดหน้าต่าง