โรงเรียน เอกบูรพา วิเทศศึกษา

  • การทำปุ๋ยหมักชีวภาพจากเปลือกสับปะรด ( EM )

  • กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 การทำปุ๋ยหมักชีวภาพจากเปลือกสับปะรด ( EM ) กิจกรรมจะเป็นอย่างไร เรามีภาพมาให้ชม

ย้อนกลับ

Information

ปิดหน้าต่าง