โรงเรียน เอกบูรพา วิเทศศึกษา

  • Diseases Carrier

  • สัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคมาสู่คนนั้นมีหลายชนิด แต่ละชนิดจะนำโรคที่แตกต่างกันออกไป ล้วนแล้วแต่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของคน วิธีการป้องกันโรคสามารถทำได้หลายวิธี เช่น รักษาความสะอาดร่างกายอยู่เสมอ เลือกรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค และเมื่อเราไม่สบาย เจ็บป่วยควรไปพบแพทย์

ย้อนกลับ

Information

ปิดหน้าต่าง