โรงเรียน เอกบูรพา วิเทศศึกษา

  • Loy Krathong Day

  • น้ำ มีสถานะเป็นของเหลว แหล่งน้ำตามธรรมชาติ ได้แก่ แม่น้ำ ลำคลอง น้ำจากใต้ดิน น้ำมีอยู่ทุกที่แม้กระทั่งในอากาศ สิ่งมีชีวิตทุกชนิดต้องใช้น้ำในการดำรงชีวิต เราควรช่วยกันดูแลรักษาแหล่งน้ำ กำหนดจัดกิจกรรม “Loy Krathong Day” เพื่อให้นักเรียน เรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมที่ทำในวันลอยกระทง ซึ่งเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับน้ำที่สำคัญของไทย และเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรม

ย้อนกลับ

Information

ปิดหน้าต่าง