โรงเรียน เอกบูรพา วิเทศศึกษา

  • English Day

  • ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล ที่ผู้คนทั่วโลกใช้เป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสาร เราควรเรียนรู้และให้ความสำคัญกับการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการสื่อสาร และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตประจำวัน
    ภาษาอังกฤษมีตัวอักษร 26 ตัว สามารถเขียนได้ 2 แบบ คือ อักษรตัวพิมพ์เล็ก และอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ เมื่อนำตัวอักษรมารวมกันทำให้เกิดคำเรียกชื่อสิ่งต่างๆ มากมาย เราควรเรียนรู้และให้ความสำคัญกับภาษาอังกฤษ เพราะเป็นภาษาสากลที่ผู้คนทั่วโลกใช้เป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารกัน

ย้อนกลับ

Information

ปิดหน้าต่าง