โรงเรียน เอกบูรพา วิเทศศึกษา

  • Golf Day

  • กีฬา มีหลายชนิด ทั้งประเภทเดี่ยว และประเภททีม เช่น กอล์ฟ, ว่ายน้ำ, ชกมวย, ฟุตบอล เป็นต้น การเล่นกีฬาทำให้ร่างกายแข็งแรง ในการแข่งขันกีฬา เราต้องมีน้ำใจนักกีฬา คือ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย Friday Activity จัดกิจกรรม “Golf Day” เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการเล่นกีฬา และเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ผ่านฐานกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับกีฬากอล์ฟ

ย้อนกลับ

Information

ปิดหน้าต่าง