โรงเรียน เอกบูรพา วิเทศศึกษา

  • Science Day 2

  • รอบตัวเราประกอบไปด้วยสิ่งต่างๆ ทั้งมีชีวิต และไม่มีชีวิต สิ่งมีชีวิต คือ สิ่งที่ต้องการอาหารและอากาศ, มีการเจริญเติบโต และสามารถสืบพันธุ์ เช่น คน, สัตว์, พืช เป็นต้น
    สิ่งไม่มีชีวิต แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ สิ่งไม่มีชีวิตที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และสิ่งไม่มีชีวิตที่มนุษย์สร้างขึ้น
    Friday Activity จัดกิจกรรม “Science Day 2” เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับ สิ่งมีชีวิต และสิ่งไม่มีชีวิต รวมทั้งคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

ย้อนกลับ

Information

ปิดหน้าต่าง