โรงเรียน เอกบูรพา วิเทศศึกษา

  • Thai Game Day

  • เพื่อนมีความสำคัญต่อทุกคน เพราะเพื่อนทำให้เราไม่รู้สึกเหงา มีคนเล่นด้วยและมีความสุข ดังนั้นเราควรรู้จักการปฏิบัติตน
    ในการเป็นเพื่อนที่น่ารัก รู้จักจดจำชื่อ ลักษณะของเพื่อนให้ได้ และต้องมีน้ำใจ รู้จักแบ่งปัน
    Friday Activity จัดกิจกรรม “Thai Game Day” เพื่อให้นักเรียน เรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนเป็นเพื่อนที่ดี, การทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อน และคำศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมการละเล่นแบบไทย

ย้อนกลับ

Information

ปิดหน้าต่าง