โรงเรียน เอกบูรพา วิเทศศึกษา

  • Day & Night

  • กลางวันและกลางคืนเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติ เกิดจากโลกหมุนรอบตัวเอง และรอบดวงอาทิตย์ เมื่อโลกด้านใดด้านหนึ่งหันเข้าหาดวงอาทิตย์ โลกด้านนั้นจะสว่าง จึงเป็นเวลากลางวัน และด้านที่อยู่ตรงข้ามก็จะมืด จึงเป็นเวลากลางคืน
    Friday Activity จัดกิจกรรม “ Day & Night” เพื่อให้นักเรียน เรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมที่ทำในเวลากลางวัน & กลางคืน และคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

ย้อนกลับ

Information

ปิดหน้าต่าง