โรงเรียน เอกบูรพา วิเทศศึกษา

  • Healthy Food Day

  • อาหารมีหลากหลายชนิด สามารถจำแนกออกเป็น 5 หมู่ โดยทั่วไปอาหารจะช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโต และแข็งแรง แต่มีอาหารบางชนิดที่ไม่มีประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น ลูกอม, น้ำอัดลม ดังนั้น นักเรียนควรเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อตนเอง
    Friday Activity จัดกิจกรรม “Healthy Food Day” เพื่อให้นักเรียน เรียนรู้เกี่ยวกับอาหารหลัก 5 หมู่ ประโยชน์ของอาหาร และคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ผ่านการทำกิจกรรม

ย้อนกลับ

Information

ปิดหน้าต่าง