admin

ศบค.แถลงผู้ป่วยโควิดวันนี้มีเพิ่ม ห่วงเปิดเทอมเด็กป่วยโรคตามฤดูกาลซ้ำ

         ศบค.แถลงตัวเลขผู้ป่วยโควิด รายใหม่ ประจำวันที่ 3 ก.ค. ป่วยเพิ่ม 1 ราย ในสถานกักกันของรัฐ วอนผู้ปกครองสอนลูกสวมหน้ากากป้องกันโรคตามฤดูกาล     …

มาตรการป้องกันโรคติดต่อประจำวัน

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 วันที่ 18 กุมภาพันธ์…

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart