กิจกรรม

กิจกรรม “Diseases Carrier”

กิจกรรม “Diseases Carrier” เพื่อให้นักเรียน เรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค และคำศัพท์ภาษาอังกฤษคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม “ Kitchen Day ”

กิจกรรม “ Kitchen Day ” เพื่อให้นักเรียน เรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์, อุปกรณ์ และเครื่องปรุงในห้องครัว และคำศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรม

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart