กิจกรรม

Animal day

สัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่อาศัยอยู่บนโลก  แบ่งตามที่อยู่อาศัย ได้แก่  สัตว์บก และสัตว์น้ำ  ประโยชน์ของสัตว์ คือใช้เป็นอาหาร,ใช้แรงงาน, เลี้ยงไว้…

Halloween day

กลางวันและกลางคืนเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติ  เกิดจากโลกหมุนรอบตัวเอง และรอบดวงอาทิตย์ เมื่อโลกด้านใดด้านหนึ่งหันเข้าหาดวงอาทิตย์ โลกด้านนั้นจะสว่างจึงเป็น…

Maths Day ( คณิตคิดสนุก )

คณิตคิดสนุก  ในชีวิตประจำวัน และสิ่งต่างๆ รอบตัวเราเกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ทั้งสิ้น เช่น รูปร่างต่างๆ ขนาด จำนวน และตัวเลข    Friday  Activity   จัดกิจ…

กิจกรรม “ My Community ”

กิจกรรม “ My Community ” เพื่อให้นักเรียน เรียนรู้เกี่ยวกับความสำคัญ การปฏิบัติตนในการใช้บริการจากสถานที่ต่างๆ ในชุมชน และคำศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรม

กิจกรรม “Diseases Carrier”

กิจกรรม “Diseases Carrier” เพื่อให้นักเรียน เรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค และคำศัพท์ภาษาอังกฤษคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม “ Kitchen Day ”

กิจกรรม “ Kitchen Day ” เพื่อให้นักเรียน เรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์, อุปกรณ์ และเครื่องปรุงในห้องครัว และคำศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรม

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart