ข่าวประชาสัมพันธ์

มาตรการป้องกันโรคติดต่อประจำวัน

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 วันที่ 18 กุมภาพันธ์…

มาตรการตั้งรับไวรัส โคโรนา และป้องกันโรคติดต่อ

ขอความกรุณา  งดให้นักเรียนไปโรงเรียน เมื่อมีอาการไข้  ไอ  เจ็บคอ  น้ำมูกไหล  และปรึกษาแพทย์ทันที • พ่นยาฆ่าเชื้อโรค  รถรับส่งนักเรียน  เป็นประจำทุกวัน…

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart