ข่าวประชาสัมพันธ์

My Home (บ้าน)

บ้านเป็นที่อยู่อาศัยของสมาชิกในครอบครัว ซึ่งบ้านแต่ละหลังจะประกอบด้วย ตัวบ้าน หลังคา ประตู หน้าต่าง  และห้องต่างๆ  ภายในบ้าน  เช่น   ห้องนอน  ห้องน้ำ …

รายละเอียดเนื้อหาการสอบกลางภาค 2 ปีการศึกษา 2562

รายละเอียดเนื้อหาการสอบกลางภาค 2 ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นอนุบาล K.1 K.2 K.3   ระดับชั้นประถมศึกษา G.1 G.2 G.3 G.4 G.5 G.6  

การแข่งขันเพชรยอดมงกุฏ

รางวัลชมเชยภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฏ ด.ญ.ณัฐธยาน์ สัตตะรุจาวงษ์ ชั้น ป.6/1   ได้คะเเนนผ่านเกณฑ์การแข่งขันคณิตศาสตร์ ด.ช.ภูดิส กำแหงคุมพล ชั้น ป.6/4 …

Healthy Food Day (อาหารดีมีประโยชน์)

โดยทั่วไปอาหารจะช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโต และแข็งแรง  แต่มีอาหารบางชนิดที่ไม่มีประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น ลูกอม, น้ำอัดลม เป็นต้น ดังนั้น นักเรียนควรเลือ…

โครงการยอดนักอ่าน ภาคเรียนที่ 1/2562

รางวัลชนะเลิศ ด.ญ.ภลดา ตันซื่อ ป.6/1 (ยืม 116 เล่ม) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่1 ด.ญ.ณัฐพิชา จินจาคาม ป.6/2 (ยืม 53 เล่ม) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 …

โรค มือ เท้า ปาก โรงเรียนมีมาตรการป้องกันอย่างไร ?

  โรคนี้มักพบในเด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี พบบ่อยในเด็กทารกและเด็กเล็ก มีอาการรุนแรงมากกว่าเด็กโต ในผู้ใหญ่พบได้บ้าง สาเหตุ :  เกิดจากเชื้อไวรัส ในกลุ่…

ไวรัส RSV คือ อะไร ? | มาตรการป้องกันไวรัส RSV

ไวรัส RSV คืออะไร Respiratory Syncytial virus หรือ RSV เป็นเชื้อไวรัสที่รู้จักกันมานานแล้วในวงการแพทย์ จริงๆ แล้วไวรัส RSVพบครั้งแรกตั้งแต่ปี 1955 (พ.…

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart