ข่าวสารของโรงเรียน

โรงเรียน เอกบูรพา วิเทศศึกษา ผ่านการประเมินมาตรการป้องกัน COVID 19

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เจ้าหน้าที่ จากกระทรวงสาธารณสุข เจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร เจ้าหน้าที่ทหาร เจ้าหน้าที่ตำรวจ และเจ้าหน้าที่เทศกิจ ได้มาตรวจ ม…

รายชื่อนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 (แยกกลุ่ม)

รายชื่อนักเรียน กลุ่มที่  1 ( Update 14/7/63 ) K.1 K.2 K.3 G.1 G.2 G.3 G.4 G.5 G.6 กำหนดการเรียนกลุ่มที่ 1 ระหว่างวันที่ 15 – 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 (คล…

รายละเอียดเนื้อหาการสอบกลางภาค 2 ปีการศึกษา 2562

รายละเอียดเนื้อหาการสอบกลางภาค 2 ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นอนุบาล K.1 K.2 K.3   ระดับชั้นประถมศึกษา G.1 G.2 G.3 G.4 G.5 G.6  

โรค มือ เท้า ปาก โรงเรียนมีมาตรการป้องกันอย่างไร ?

  โรคนี้มักพบในเด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี พบบ่อยในเด็กทารกและเด็กเล็ก มีอาการรุนแรงมากกว่าเด็กโต ในผู้ใหญ่พบได้บ้าง สาเหตุ :  เกิดจากเชื้อไวรัส ในกลุ่…

ไวรัส RSV คือ อะไร ? | มาตรการป้องกันไวรัส RSV

ไวรัส RSV คืออะไร Respiratory Syncytial virus หรือ RSV เป็นเชื้อไวรัสที่รู้จักกันมานานแล้วในวงการแพทย์ จริงๆ แล้วไวรัส RSVพบครั้งแรกตั้งแต่ปี 1955 (พ.…

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart