ทำเนียบคนเก่ง

การแข่งขันเพชรยอดมงกุฏ

รางวัลชมเชยภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฏ ด.ญ.ณัฐธยาน์ สัตตะรุจาวงษ์ ชั้น ป.6/1   ได้คะเเนนผ่านเกณฑ์การแข่งขันคณิตศาสตร์ ด.ช.ภูดิส กำแหงคุมพล ชั้น ป.6/4 …

โครงการยอดนักอ่าน ภาคเรียนที่ 1/2562

รางวัลชนะเลิศ ด.ญ.ภลดา ตันซื่อ ป.6/1 (ยืม 116 เล่ม) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่1 ด.ญ.ณัฐพิชา จินจาคาม ป.6/2 (ยืม 53 เล่ม) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 …

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart