ไม่มีหมวดหมู่

รายละเอียดเนื้อหาการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 / 2563

รายละเอียดเนื้อหาการสอบกลางภาค 1 / 2563 ระดับชั้นอนุบาล K.1 K.2 K.3   ระดับชั้นประถมศึกษา G.1 G.2 G.3 G.4 G.5 G.6

ตารางเรียน นักเรียน กลุ่มที่ 1 และ กลุ่มที่ 2

ระดับชั้นประถมศึกษา ระหว่างวันที่ 10  – 21 สิงหาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มที่ 1   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ( กลุ่มที่ 1 ) G.1/1 G.1/2 G.1/3 G.1/4 G.1/…

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart