โรงเรียน เอกบูรพา วิเทศศึกษา

วันจันทร์ที่ 24 กรกฏาคม พ.ศ. 2560

 • อนุบาล

 • รายการอาหาร
  1.ไข่พะโล้     ( Golden brown eggs )
  2. ผักต้ม / ผักสด    ( Vegetable )
  3. ข้าวสวย       ( Steamed rice )
  4. ผลไม้ ( Fruit )
  อาหารว่าง (เช้า)
  อาหารว่าง (บ่าย)
 • ประถมศึกษา

 • รายการอาหาร
  1.ไข่พะโล้     ( Golden brown eggs )
  2. ผักต้ม / ผักสด    ( Vegetable )
  3. ข้าวสวย       ( Steamed rice )
  4. ผลไม้ ( Fruit )
  อาหารว่าง (เช้า)
  อาหารว่าง (บ่าย)

Information

ปิดหน้าต่าง