โรงเรียน เอกบูรพา วิเทศศึกษา

วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

 • อนุบาล

 • รายการอาหาร
  1. ไก่เทอริยากิ ( chicken teriyaki )
  2. ข้าวสวย ( Steamed rice )
  3. น้ำซุป ( Soup )
  4. ผลไม้ ( Fruit )
  อาหารว่าง (เช้า)
  อาหารว่าง (บ่าย)
 • ประถมศึกษา

 • รายการอาหาร
  1. ไก่เทอริยากิ ( chicken teriyaki )
  2. ข้าวสวย ( Steamed rice )
  3. น้ำซุป ( Soup )
  4. ผลไม้ ( Fruit )
  อาหารว่าง (เช้า)
  อาหารว่าง (บ่าย)

Information

ปิดหน้าต่าง