โรงเรียน เอกบูรพา วิเทศศึกษา

วันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561

 • อนุบาล

 • รายการอาหาร
  สเต็กไก่ Chicken steak
  ‎เฟรนช์ฟรานส์ French fries
  ‎สลัดผัก salad
  อาหารว่าง (เช้า)
  อาหารว่าง (บ่าย)
 • ประถมศึกษา

 • รายการอาหาร
  สเต็กไก่ Chicken steak
  เฟรนช์ฟรานส์ French fries
  ‎สลัดผัก salad
  อาหารว่าง (เช้า)
  อาหารว่าง (บ่าย)

Information

ปิดหน้าต่าง