โรงเรียน เอกบูรพา วิเทศศึกษา

วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2562

 • อนุบาล

 • รายการอาหาร
  1.ไข่พะโล้​ (Egg and chicken in sweet brown sauce)a
  2. ข้าวสวย​ (Steamed rice)
  3. ผักต้ม/ผักสด (​Vegetable)
  อาหารว่าง (เช้า)
  อาหารว่าง (บ่าย)
 • ประถมศึกษา

 • รายการอาหาร
  1.ไข่พะโล้​ (Egg and chicken in sweet brown sauce)a
  2. ข้าวสวย​ (Steamed rice)
  3. ผักต้ม/ผักสด (​Vegetable)
  อาหารว่าง (เช้า)
  อาหารว่าง (บ่าย)

Information

ปิดหน้าต่าง