โรงเรียน เอกบูรพา วิเทศศึกษา

วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2561

 • อนุบาล

 • รายการอาหาร
  1.ไข่เจียว (Omelet)
  2.น้ำซุป (Soup)
  3.ข้าวสวย (Steamed rice)


  อาหารว่าง (เช้า)
  อาหารว่าง (บ่าย)
 • ประถมศึกษา

 • รายการอาหาร
  1.ไข่เจียว (Omelet)
  2.น้ำซุป (Soup)
  3.ข้าวสวย (Steamed rice)


  อาหารว่าง (เช้า)
  อาหารว่าง (บ่าย)

Information

ปิดหน้าต่าง