โรงเรียน เอกบูรพา วิเทศศึกษา

วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

 • อนุบาล

 • รายการอาหาร
  1.ข้าวมันไก่ (Steamed rice with rice)
  2.น้ำซุป (Soup)
  อาหารว่าง (เช้า)
  อาหารว่าง (บ่าย)
 • ประถมศึกษา

 • รายการอาหาร
  1.ข้าวมันไก่ (Steamed rice with rice)
  2.น้ำซุป (Soup)
  อาหารว่าง (เช้า)
  อาหารว่าง (บ่าย)

Information

ปิดหน้าต่าง