โรงเรียน เอกบูรพา วิเทศศึกษา

วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2560

 • อนุบาล

 • รายการอาหาร
  1. มันฝรั่งทอด ( Potato korokke )
  2.ไก่น้ำแดง ( chicken wings red sauce )
  3. ผลไม้ ( Fruit )
  อาหารว่าง (เช้า)
  อาหารว่าง (บ่าย)
 • ประถมศึกษา

 • รายการอาหาร
  1. มันฝรั่งทอด ( Potato korokke )
  2.ไก่น้ำแดง ( chicken wings red sauce )
  3. ผลไม้ ( Fruit )
  อาหารว่าง (เช้า)
  อาหารว่าง (บ่าย)

Information

ปิดหน้าต่าง