โรงเรียน เอกบูรพา วิเทศศึกษา

Homework K.1 ( วันที่ 12 -16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 )

 • แจ้งหน่วยการเรียนรู้ สัปดาห์ที่ 24

 • วันจันทร์ / Monday

 • เนื้อหา ( ครูไทย )
  - ท่องสูตรคูณแม่ 0 - 6
  - แบบฝึกหัด เตรียมความพร้อม เล่ม 2 หน้าที่ 9
  - แบบฝึกหัด สิ่งต่างๆ รอบตัว หน้าที่ 29
  - ทบทวนคำศัพท์ alphabet = ตัวอักษร, vowel = สระ, song = เพลง

  Date
  Due
 • วันอังคาร / Tuesday

 • เนื้อหา (ครูไทย)
  - ท่องสูตรคูณแม่ 0 - 6
  - ใบงาน Maths Sheet 5
  - ทบทวนคำศัพท์ boy = เด็กผู้ชาย, dog = สุนัข, egg = ไข่
  เนื้อหา (ครูต่างชาติ)
  Date
  Due
 • วันพุธ / Wednesday

 • เนื้อหา ( ครูไทย )
  - หนังสืออ่านให้แม่ฟัง เล่ม 1 บทที่ 13
  - แบบฝึกหัด คัดไทย หน้าที่ 51
  - นิทานอ่านเพื่อลูก เล่มที่ 3
  - ทบทวนคำศัพท์ one = หนึ่ง, two = สอง, three = สาม
  Date
  Due
 • วันพฤหัสบดี / Thursday

 • เนื้อหา ( ครูไทย )
  - หนังสืออ่านให้แม่ฟัง เล่ม 1 บทที่ 13
  - แบบฝึกหัด คัดไทย หน้าที่ 53
  - ทบทวนคำศัพท์ triangle = สามเหลี่ยม, square = สี่เหลี่ยม, circle = วงกลม
  เนื้อหา ( ครูต่างชาติ )
  Date
  Due
 • วันศุกร์ / Friday

 • เนื้อหา (ครูไทย)
  - สูตรคูณแม่ 0 - 6
  - ใบงาน Maths Sheet 6
  - แบบฝึกหัด เตรียมความพร้อม เล่ม 2 หน้าที่ 10 - 11
  - ทบทวนคำศัพท์ alphabet = ตัวอักษร, baby = เด็กทารก, rectangle = สี่เหลี่ยมผืนผ้า
  Date
  Due

Information

ปิดหน้าต่าง