โรงเรียน เอกบูรพา วิเทศศึกษา

Homework K.1 ( วันที่ 21 - 25 สิงหาคม พ.ศ. 2560 )

 • แจ้งหน่วยการเรียนรู้ สัปดาห์ที่ 16

 • วันจันทร์ / Monday

 • เนื้อหา ( ครูไทย )
  - ท่องสูตรคูณแม่ 6
  - แบบฝึกหัด เตรียมความพร้อม เล่ม 1 หน้าที่ 16 - 17
  - แบบฝึกหัด ธรรมชาติรอบตัว หน้าที่ 21
  - ทบทวนคำศัพท์ air = อากาศ, rain = ฝน, cloud = เมฆ
  Date
  Due
 • วันอังคาร / Tuesday

 • เนื้อหา (ครูไทย)
  - ท่องสูตรคูณแม่ 6
  - อ่านหนังสือแบบฝึกอ่าน 123
  - ใบงาน Maths Sheet 27
  - ทบทวนคำศัพท์ hail = ลูกเห็บ, lightning = ฟ้าแลบ, storm = พายุ
  เนื้อหา (ครูต่างชาติ)
  Please trace the letters on the worksheet and colour the picture. Then take some time to practice the letter “k” sound with your child.
  Date
  Due
 • วันพุธ / Wednesday

 • เนื้อหา ( ครูไทย )
  - อ่านหนังสือแบบฝึกอ่าน ก. ไก่
  - แบบฝึกหัด พัฒนาภาษาไทย เล่ม 1 หน้าที่ 38 - 39
  - แบบฝึกหัด ธรรมชาติรอบตัว หน้าที่ 22
  - ทบทวนคำศัพท์ color = สี, red = สีแดง, green = สีเขียว
  Date
  Due
 • วันพฤหัสบดี / Thursday

 • เนื้อหา ( ครูไทย )
  - อ่านหนังสือแบบฝึกอ่าน ก. ไก่
  - แบบฝึกหัด พัฒนาภาษาไทย เล่ม 1 หน้าที่ 40
  - ทบทวนคำศัพท์ hat = หมวก, boot = รองเท้าบูท, umbrella = ร่ม
  เนื้อหา ( ครูต่างชาติ )
  Please complete page 3 of the maths book.
  Draw lines to match the shirts that are the same colour.
  Date
  Due
 • วันศุกร์ / Friday

 • เนื้อหา (ครูไทย)
  - ท่องสูตรคูณแม่ 6
  - อ่านหนังสือแบบฝึกอ่าน 123
  - ใบงาน Maths Sheet 28
  - แบบฝึกหัด ธรรมชาติรอบตัว หน้าที่ 24
  - ทบทวนคำศัพท์ dry = แห้ง, wet = เปียก, sick = ป่วย
  Date
  Due

Information

ปิดหน้าต่าง