โรงเรียน เอกบูรพา วิเทศศึกษา

Homework K.1 ( วันที่ 24 – 27 กันยายน พ.ศ. 2561 )

 • แจ้งหน่วยการเรียนรู้ สัปดาห์ที่ 21

 • วันจันทร์ / Monday

 • เนื้อหา ( ครูไทย )
  Date
  Due
 • วันอังคาร / Tuesday

 • เนื้อหา (ครูไทย)
  เนื้อหา (ครูต่างชาติ)
  Date
  Due
 • วันพุธ / Wednesday

 • เนื้อหา ( ครูไทย )
  - อ่านหนังสือแบบหัดอ่าน ก.ไก่
  - อ่านให้แม่ฟัง เล่ม 1 บทที่ 15
  - แบบฝึกหัด คัดไทย หน้าที่ 18
  - ทบทวนคำศัพท์ salt = เกลือ, sugar = น้ำตาล, honey = น้ำผึ้ง


  Date
  Due
 • วันพฤหัสบดี / Thursday

 • เนื้อหา ( ครูไทย )
  - อ่านหนังสือแบบหัดอ่าน ก.ไก่
  - อ่านให้แม่ฟัง เล่ม 1 บทที่ 15
  - ใบงาน Thai Sheet 17
  - ทบทวนคำศัพท์ lime = มะนาว,garlic = กระเทียม, onion = หัวหอมใหญ่
  เนื้อหา ( ครูต่างชาติ )
  Date
  Due
 • วันศุกร์ / Friday

 • เนื้อหา (ครูไทย)
  - ท่องสูตรคูณแม่ 0 - 6
  - ทบทวนคำศัพท์ cook = ทำอาหาร,knife = มีด, pan = กระทะ
  Date
  Due

Information

ปิดหน้าต่าง