โรงเรียน เอกบูรพา วิเทศศึกษา

Homework K.1 ( วันที่ 15 - 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 )

 • แจ้งหน่วยการเรียนรู้ สัปดาห์ที่ 11

 • วันจันทร์ / Monday

 • เนื้อหา ( ครูไทย )
  - ท่องสูตรคูณ 0 – 3
  - ใบงาน Maths Sheet 19
  - แบบฝึกหัด เตรียมความพร้อม เล่ม 1 หน้าที่ 10
  - แบบฝึกหัด ธรรมชาติรอบตัว หน้าที่ 22
  - ทบทวนคำศัพท์ sky = ท้องฟ้า, cool = เย็น, air = อากาศ

  Date
  Due
 • วันอังคาร / Tuesday

 • เนื้อหา (ครูไทย)
  เนื้อหา (ครูต่างชาติ)
  Date
  Due
 • วันพุธ / Wednesday

 • เนื้อหา ( ครูไทย )
  Date
  Due
 • วันพฤหัสบดี / Thursday

 • เนื้อหา ( ครูไทย )
  - อ่านหนังสือแบบหัดอ่าน ก.ไก่
  - อ่านให้แม่ฟังเล่มที่ 1 บทที่ 8
  - ใบงาน Thai Sheet 10
  - แบบฝึกหัด พัฒนาภาษาไทย หน้าที่ 26
  - ทบทวนคำศัพท์ hat = หมวก, boat = เรือ, bag = กระเป๋า  เนื้อหา ( ครูต่างชาติ )
  Date
  Due
 • วันศุกร์ / Friday

 • เนื้อหา (ครูไทย)
  - ท่องสูตรคูณ 0 – 3
  - ใบงาน Maths Sheet 20
  - แบบฝึกหัด ธรรมชาติรอบตัว หน้าที่ 24
  - ทบทวนคำศัพท์ frog = กบ, dry = แห้ง, wet = เปียก

  Date
  Due

Information

ปิดหน้าต่าง