โรงเรียน เอกบูรพา วิเทศศึกษา

Homework K.1 ( วันที่ 18 - 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 )

 • แจ้งหน่วยการเรียนรู้ สัปดาห์ที่ 38

 • วันจันทร์ / Monday

 • เนื้อหา ( ครูไทย )
  - ท่องสูตรคูณแม่ 0 - 6
  - ทบทวนคำศัพท์ soil = ดิน, rock = ก้อนหิน, sand = ทราย
  Date
  Due
 • วันอังคาร / Tuesday

 • เนื้อหา (ครูไทย)
  เนื้อหา (ครูต่างชาติ)
  Date
  Due
 • วันพุธ / Wednesday

 • เนื้อหา ( ครูไทย )
  - อ่านให้แม่ฟัง เล่ม 1 บทที่ 5
  - ทบทวนคำศัพท์ mortar = ครก, garden = สวน, solid = ของแข็ง
  Date
  Due
 • วันพฤหัสบดี / Thursday

 • เนื้อหา ( ครูไทย )
  - อ่านให้แม่ฟัง เล่ม 1 บทที่ 5
  - ทบทวนคำศัพท์ glass = แก้ว, sand = ทราย, mirror = กระจก
  เนื้อหา ( ครูต่างชาติ )
  Date
  Due
 • วันศุกร์ / Friday

 • เนื้อหา (ครูไทย)
  - ท่องสูตรคูณแม่ 0 - 6
  - ทบทวนคำศัพท์ gas = ก๊าซ, oil = น้ำมัน, hoeing = พรวนดิน
  Date
  Due

Information

ปิดหน้าต่าง