โรงเรียน เอกบูรพา วิเทศศึกษา

Homework K.1 ( วันที่ 11 - 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560 )

 • แจ้งหน่วยการเรียนรู้ สัปดาห์ที่ 7

 • วันจันทร์ / Monday

 • เนื้อหา ( ครูไทย )
  Date
  Due
 • วันอังคาร / Tuesday

 • เนื้อหา (ครูไทย)
  - ท่องสูตรคูณแม่ 4 - 5
  - ใบงาน Maths Sheet 11
  - แบบฝึกหัด เตรียมความพร้อม เล่ม 2 หน้า 20
  - ทบทวนคำศัพท์ ball = ลูกบอล, socks = ถุงเท้า, shoes = รองเท้า
  เนื้อหา (ครูต่างชาติ)
  Date
  Due
 • วันพุธ / Wednesday

 • เนื้อหา ( ครูไทย )
  - หนังสืออ่านให้แม่ฟัง เล่ม 1 บทที่ 14
  - แบบฝึกหัด คัดไทย หน้าที่ 12 “คัด ช ช้าง”
  - นิทานอ่านเพื่อลูก เล่มที่ 7
  - ทบทวนคำศัพท์ winner = ผู้ชนะ, match = การแข่งขัน, point = คะแนน
  Date
  Due
 • วันพฤหัสบดี / Thursday

 • เนื้อหา ( ครูไทย )
  - หนังสืออ่านให้แม่ฟัง เล่ม 1 บทที่ 14
  - แบบฝึกหัด คัดไทย หน้าที่ 13 “ คัด ซ โซ่ ”
  - ทบทวนคำศัพท์ healthy = สุขภาพดี, strong = แข็งแรง, smart = ฉลาด
  เนื้อหา ( ครูต่างชาติ )
  Date
  Due
 • วันศุกร์ / Friday

 • เนื้อหา (ครูไทย)
  - ท่องสูตรคูณแม่ 4 - 5
  - ใบงาน Maths Sheet 12
  - แบบฝึกหัด เตรียมความพร้อม เล่ม 2 หน้า 21-22
  - ทบทวนคำศัพท์ fun = สนุก, play = เล่น, line = เส้น
  Date
  Due

Information

ปิดหน้าต่าง