โรงเรียน เอกบูรพา วิเทศศึกษา

Homework K.1 ( วันที่ 26 - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 )

 • แจ้งหน่วยการเรียนรู้ สัปดาห์ที่ 8

 • วันจันทร์ / Monday

 • เนื้อหา ( ครูไทย )
  - ท่องสูตรคูณแม่ 2 – 3
  - แบบฝึกหัด เตรียมความพร้อม เล่ม 1 หน้าที่ 7
  - แบบฝึกหัด บุคคลและสถานที่ หน้าที่ 29
  - ทบทวนคำศัพท์ map = แผนที่, axe = ขวาน, flag = ธง
  Date
  Due
 • วันอังคาร / Tuesday

 • เนื้อหา (ครูไทย)
  - ท่องสูตรคูณแม่ 2 – 3
  - อ่านหนังสือแบบฝึกอ่าน 123
  - ใบงาน Maths Sheet 13
  - ทบทวนคำศัพท์ hot = ร้อน, hill = เนินเขา, beach = ชายหาด
  เนื้อหา (ครูต่างชาติ)
  Please complete the worksheet and review the sounds of the letters “a”, “b”, “c” and “d” with your child.
  Date
  Due
 • วันพุธ / Wednesday

 • เนื้อหา ( ครูไทย )
  - อ่านให้แม่ฟัง เล่ม 1 บทที่ 5
  - แบบฝึกหัด พัฒนาภาษาไทย เล่ม 1 หน้าที่ 20
  - แบบฝึกหัด ตัวเรา หน้าที่ 31
  - นิทานอ่านเพื่อลูก เล่มที่ 7
  - ทบทวนคำศัพท์ Thai flag = ธงชาติไทย, Thailand = ประเทศไทย, wai = ไหว้
  Date
  Due
 • วันพฤหัสบดี / Thursday

 • เนื้อหา ( ครูไทย )
  - อ่านให้แม่ฟัง เล่ม 1 บทที่ 5
  - ใบงาน Thai Sheet 7
  - ทบทวนคำศัพท์ far = ไกล, near = ใกล้,help = ช่วยเหลือ
  เนื้อหา ( ครูต่างชาติ )
  Please complete the worksheet and review the numbers “1”, “2”, “3” and “4” with your child.
  Date
  Due
 • วันศุกร์ / Friday

 • เนื้อหา (ครูไทย)
  - ท่องสูตรคูณแม่ 2 – 3
  - ใบงาน Maths Sheet 14
  - ทบทวนคำศัพท์ smile = ยิ้ม, Thai food = อาหารไทย, Thai dance = รำไทย
  Date
  Due

Information

ปิดหน้าต่าง