โรงเรียน เอกบูรพา วิเทศศึกษา

Homework K.1 ( วันที่ 21 - 25 มกราคม พ.ศ. 2562 )

 • แจ้งหน่วยการเรียนรู้ สัปดาห์ที่ 34

 • วันจันทร์ / Monday

 • เนื้อหา ( ครูไทย )
  - ท่องสูตรคูณแม่ 0 - 6
  - ทบทวนคำศัพท์ body = ร่างกาย, bone = กระดูก, grow = เติบโต
  Date
  Due
 • วันอังคาร / Tuesday

 • เนื้อหา (ครูไทย)
  - ท่องสูตรคูณแม่ 0 - 6
  - ทบทวนคำศัพท์ animal = สัตว์ ,tree = ต้นไม้, flower = ดอกไม้
  เนื้อหา (ครูต่างชาติ)
  Date
  Due
 • วันพุธ / Wednesday

 • เนื้อหา ( ครูไทย )
  - อ่านให้แม่ฟัง เล่ม 1 บทที่ 5
  - ทบทวนคำศัพท์ rock = หิน, soil = ดิน, sand = ทราย
  Date
  Due
 • วันพฤหัสบดี / Thursday

 • เนื้อหา ( ครูไทย )
  - อ่านให้แม่ฟัง เล่ม 1 บทที่ 5
  - ทบทวนคำศัพท์ table = โต๊ะ, pencil = ดินสอ, chair = เก้าอี้
  เนื้อหา ( ครูต่างชาติ )
  Date
  Due
 • วันศุกร์ / Friday

 • เนื้อหา (ครูไทย)
  - ท่องสูตรคูณแม่ 0 - 6
  - ทบทวนคำศัพท์ plant = พืช, wall = กำแพง, house = บ้าน
  Date
  Due

Information

ปิดหน้าต่าง