โรงเรียน เอกบูรพา วิเทศศึกษา

Homework K.1 ( วันที่ 13- 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 )

 • แจ้งหน่วยการเรียนรู้ สัปดาห์ที่ 2

 • วันจันทร์ / Monday

 • เนื้อหา ( ครูไทย )
  Date
  Due
 • วันอังคาร / Tuesday

 • เนื้อหา (ครูไทย)
  - ท่องสูตรคูณแม่ 0
  - ใบงาน Maths Sheet 1
  - แบบฝึกหัด เตรียมความพร้อม เล่ม 1หน้าที่ 1
  - ทบทวนคำศัพท์ head = หัว, knee = หัวเข่า, neck = คอ
  เนื้อหา (ครูต่างชาติ)
  Date
  Due
 • วันพุธ / Wednesday

 • เนื้อหา ( ครูไทย )
  - อ่านหนังสือแบบฝึกอ่านก. ไก่
  - อ่านให้แม่ฟัง เล่ม 1 บทที่ 2
  -แบบฝึกหัด พัฒนาภาษาไทยเล่ม 1 หน้าที่ 8
  - แบบฝึกหัด ตัวเด็ก หน้าที่ 6
  - นิทานอ่านเพื่อลูก เล่มที่ 1
  - ทบทวนคำศัพท์ run = วิ่ง, walk = เดิน, jump = กระโดด

  Date
  Due
 • วันพฤหัสบดี / Thursday

 • เนื้อหา ( ครูไทย )
  - อ่านหนังสือแบบฝึกอ่านก. ไก่
  - อ่านให้แม่ฟัง เล่ม 1 บทที่ 2
  - ใบงาน Thai Sheet 1
  - ทบทวนคำศัพท์ cut = ตัด,hair = ผม, nail = เล็บ
  เนื้อหา ( ครูต่างชาติ )
  Date
  Due
 • วันศุกร์ / Friday

 • เนื้อหา (ครูไทย)
  - ท่องสูตรคูณแม่ 0
  - ใบงาน Maths Sheet 2
  - แบบฝึกหัด ตัวเด็ก หน้าที่1,7
  - ทบทวนคำศัพท์ hat = หมวก,cap = หมวกแก๊ป, sock = ถุงเท้า
  Date
  Due

Information

ปิดหน้าต่าง