โรงเรียน เอกบูรพา วิเทศศึกษา

Homework K.2 ( วันที่ 15 - 19 มกราคม พ.ศ. 2561 )

 • แจ้งหน่วยการเรียนรู้ สัปดาห์ที่ 12

 • วันจันทร์ / Monday

 • เนื้อหา (ครูไทย)
  - ท่องสูตรคูณแม่ 10 – 11
  - ใบงาน Maths Sheet 16
  - แบบฝึกหัด บุคคลและสถานที่ หน้าที่ 22
  - ทบทวนคำศัพท์ reporter = ผู้ประกาศข่าว, carpenter = ช่างไม้, painter = ช่างทาสี
  Date
  Due
 • วันอังคาร / Tuesday

 • เนื้อหา (ครูไทย)
  - ท่องสูตรคูณแม่ 10 – 11
  - ใบงาน Maths Sheet 17
  - ทบทวนคำศัพท์ factory = โรงงาน, police station = สถานีตำรวจ, post office = ที่ทำการไปรษณีย์
  เนื้อหา (ครูต่างชาติ)
  Read ABC2 Book.
  Math book page 27.
  Count and circle the correct answer.
  Date
  Due
 • วันพุธ / Wednesday

 • เนื้อหา (ครูไทย)
  - หนังสืออ่านให้แม่ฟัง เล่ม 2 บทที่ 2
  - ใบงาน Thai Sheet 6
  - แบบฝึกหัด บุคคลและสถานที่ หน้าที่ 23
  - นิทานอ่านเพื่อลูก เล่มที่ 10
  - ทบทวนคำศัพท์ draw = วาดภาพ, warn = ตักเตือน, visit = เยี่ยมเยียน
  Date
  Due
 • วันพฤหัสบดี / Thursday

 • เนื้อหา (ครูไทย)
  - หนังสืออ่านให้แม่ฟัง เล่ม 2 บทที่ 2
  - ใบงาน Thai Sheet 7
  - ทบทวนคำศัพท์ victory = ชัยชนะ, rescue = ช่วยเหลือ, honor = เกียรติยศ
  เนื้อหา (ครูต่างชาติ)
  Read ABC2 Book.
  Math book page 28.
  How many ladybirds are there on the leaf? Count and write the answer. Trace the number.
  Date
  Due
 • วันศุกร์ / Friday

 • เนื้อหา (ครูไทย)
  - ท่องสูตรคูณแม่ 10 – 11
  - ใบงาน Maths Sheet 18
  - ทบทวนคำศัพท์ duty = หน้าที่, march = เดินสวนสนาม, uniform = เครื่องแบบ
  เนื้อหา(ครูต่างชาติ)
  Read ABC2 Book.
  Math Activity book page 30.
  Count and write. Colour the number 19 and write.
  Date
  Due

Information

ปิดหน้าต่าง