โรงเรียน เอกบูรพา วิเทศศึกษา

Homework K.2 ( วันที่ 16 - 20 กรกฏาคม พ.ศ. 2561 )

 • แจ้งหน่วยการเรียนรู้ สัปดาห์ที่ 11

 • วันจันทร์ / Monday

 • เนื้อหา (ครูไทย)
  - ท่องสูตรคูณแม่ 10
  - แบบฝึกหัด เตรียมความพร้อม เล่ม 3 หน้าที่ 30 - 31
  - แบบฝึกหัด ตัวเด็ก หน้าที่ 29
  - ทบทวนคำศัพท์ language = ภาษา, Bangkok = กรุงเทพมหานคร,Thailand = ประเทศไทย
  Date
  Due
 • วันอังคาร / Tuesday

 • เนื้อหา (ครูไทย)
  - ท่องสูตรคูณแม่ 10
  - ใบงาน Maths Sheet 19
  - ทบทวนคำศัพท์ spell = สะกดคำ,vowel = สระ, poem = กลอน
  เนื้อหา (ครูต่างชาติ)
  Date
  Due
 • วันพุธ / Wednesday

 • เนื้อหา (ครูไทย)
  - อ่านให้แม่ฟัง เล่ม 2 บทที่ 6
  - แบบฝึกหัด คัดอักษรไทย เล่ม 2 หน้าที่ 38
  - แบบฝึกหัด ตัวเด็ก หน้าที่ 30
  - นิทานอ่านเพื่อลูก เล่มที่ 10
  - ทบทวนคำศัพท์ enjoy = สนุกสนาน,game = เกม, top = ลูกข่าง
  Date
  Due
 • วันพฤหัสบดี / Thursday

 • เนื้อหา (ครูไทย)
  - อ่านให้แม่ฟัง เล่ม 2 บทที่ 6
  - แบบฝึกหัด พัฒนาภาษาไทย เล่ม 3 หน้าที่ 11
  - ทบทวนคำศัพท์ wai = ไหว้, duty = หน้าที่, thank you = ขอบคุณ
  เนื้อหา (ครูต่างชาติ)
  Date
  Due
 • วันศุกร์ / Friday

 • เนื้อหา (ครูไทย)
  - ท่องสูตรคูณแม่ 10
  - ใบงาน Maths Sheet 20
  - แบบฝึกหัด ตัวเด็ก หน้าที่ 31
  - ทบทวนคำศัพท์ wai = ไหว้,Thailand = ประเทศไทย, smile = ยิ้ม
  เนื้อหา(ครูต่างชาติ)
  Date
  Due

Information

ปิดหน้าต่าง