โรงเรียน เอกบูรพา วิเทศศึกษา

Homework K.3 ( วันที่ 15 - 19 มกราคม พ.ศ. 2561 )

 • แจ้งหน่วยการเรียนรู้ สัปดาห์ที่ 12

 • วันจันทร์ / Monday

 • เนื้อหา (ครูไทย)
  - ท่องสูตรคูณแม่ 0 - 12
  - ใบงาน Maths Sheet 24
  - แบบฝึกหัด บุคคลและสถานที่ หน้าที่ 20
  - ทบทวนคำศัพท์ janitor = ภารโรง, fisherman = ชาวประมง, actress = นักแสดงหญิง
  Date
  Due
 • วันอังคาร / Tuesday

 • เนื้อหา (ครูไทย)
  - ท่องสูตรคูณแม่ 7 - 12
  - ใบงาน Maths Sheet 25
  - ทบทวนคำศัพท์ stadium = สนามกีฬา, gas station = ปั๊มน้ำมัน, fire station = สถานีดับเพลิง
  เนื้อหา (ครูต่างชาติ)
  Copy pages 47-48 of the ABC book to your notebook.Thank you.
  Date
  Due
 • วันพุธ / Wednesday

 • เนื้อหา (ครูไทย)
  - หนังสืออ่านให้แม่ฟัง เล่ม 3 บทที่ 5
  - ใบงาน Thai Sheet 13
  - แบบฝึกหัด บุคคลและสถานที่รอบตัว หน้าที่ 21
  - นิทานอ่านเพื่อลูก เล่มที่ 12
  - ทบทวนคำศัพท์ build = สร้าง,Arrest = จับกุม, design = ออกแบบ
  Date
  Due
 • วันพฤหัสบดี / Thursday

 • เนื้อหา (ครูไทย)
  - หนังสืออ่านให้แม่ฟัง เล่ม 3 บทที่ 8
  - ใบงาน Thai Sheet 14
  - ทบทวนคำศัพท์ attack = โจมตี, command = คำสั่ง, enemy = ศัตรู
  เนื้อหา (ครูต่างชาติ)
  Please complete page 30 of Hop on to Math. Thank you.
  Date
  Due
 • วันศุกร์ / Friday

 • เนื้อหา (ครูไทย)
  - ท่องสูตรคูณแม่ 7 - 12
  - ใบงาน Maths Sheet 26
  - แบบฝึกหัด บุคคลและสถานที่ หน้าที่ 26
  - ทบทวนคำศัพท์ salute = ทำความเคารพ, goggles = แว่นกันลม,attention = แถว – ตรง
  เนื้อหา (ครูต่างชาติ)
  Please read and listen to pages 60-61 of First Friends 2 class book. Thanks.
  Date
  Due

Information

ปิดหน้าต่าง