โรงเรียน เอกบูรพา วิเทศศึกษา

Homework K.3 ( วันที่ 24 – 27 กันยายน พ.ศ. 2561 )

 • แจ้งหน่วยการเรียนรู้ สัปดาห์ที่ 21

 • วันจันทร์ / Monday

 • เนื้อหา (ครูไทย)
  - ท่องสูตรคูณแม่ 7 - 9
  - ใบงาน Maths Sheet 52
  - ทบทวนคำศัพท์ family = ครอบครัว,teach = สอน, meeting = ประชุม
  Date
  Due
 • วันอังคาร / Tuesday

 • เนื้อหา (ครูไทย)
  - ท่องสูตรคูณแม่ 9 - 12
  - ใบงาน Maths Sheet 53
  - ทบทวนคำศัพท์ mortar = ครก,cutting board = เขียง,microwave oven = เตาไมโครเวฟ
  เนื้อหา (ครูต่างชาติ)
  Date
  Due
 • วันพุธ / Wednesday

 • เนื้อหา (ครูไทย)
  - อ่านให้แม่ฟัง เล่ม 3 บทที่ 20
  - แบบฝึกหัด พัฒนาภาษาไทยเล่ม 5 หน้าที่ 26
  - ทบทวนคำศัพท์ soy sauce = ซีอิ๊ว,coconut milk = กะทิ,seasoning = เครื่องปรุง


  Date
  Due
 • วันพฤหัสบดี / Thursday

 • เนื้อหา (ครูไทย)
  - อ่านให้แม่ฟัง เล่ม 3 บทที่ 20
  - แบบฝึกหัด พัฒนาภาษาไทยเล่ม 5หน้าที่ 27
  - ทบทวนคำศัพท์ basil = โหระพา,mint = ใบสะระแหน่,chives = ต้นหอม
  เนื้อหา (ครูต่างชาติ)
  Date
  Due
 • วันศุกร์ / Friday

 • เนื้อหา (ครูไทย)
  - ท่องสูตรคูณ 9 - 12
  - ใบงาน Maths Sheet 54
  - แบบฝึกหัด สิ่งต่างๆรอบตัว หน้าที่ 31
  - ทบทวนคำศัพท์ eat = กิน,lime = มะนาว, sugar = น้ำตาล


  เนื้อหา (ครูต่างชาติ)
  Date
  Due

Information

ปิดหน้าต่าง