โรงเรียน เอกบูรพา วิเทศศึกษา

Homework K.3 ( วันที่ 16 - 20 กรกฏาคม พ.ศ. 2561 )

 • แจ้งหน่วยการเรียนรู้ สัปดาห์ที่ 11

 • วันจันทร์ / Monday

 • เนื้อหา (ครูไทย)
  - ท่องสูตรคูณแม่ 1 - 3
  - ใบงาน Maths Sheet 28
  - แบบฝึกหัด ตัวเด็ก หน้าที่ 29
  - ทบทวนคำศัพท์ King = พระราชา,Thai flag = ธงชาติไทย,rectangle = สี่เหลี่ยมผืนผ้า
  Date
  Due
 • วันอังคาร / Tuesday

 • เนื้อหา (ครูไทย)
  - ท่องสูตรคูณแม่ 4 - 6
  - ใบงาน Maths Sheet 29
  - ทบทวนคำศัพท์ Thai Alphabet = อักษรไทย, vocabulary = คำศัพท์, practice = ฝึกฝน
  เนื้อหา (ครูต่างชาติ)
  Date
  Due
 • วันพุธ / Wednesday

 • เนื้อหา (ครูไทย)
  - อ่านให้แม่ฟัง เล่ม 3 บทที่ 9
  - แบบฝึกหัด พัฒนาภาษาไทยเล่ม 6 หน้าที่ 13
  - แบบฝึกหัด ตัวเด็ก หน้าที่ 31
  - นิทานอ่านเพื่อลูก เล่มที่ 10
  - ทบทวนคำศัพท์ native = พื้นเมือง,puppet = หุ่นกระบอก, recreation = สันทนาการ
  Date
  Due
 • วันพฤหัสบดี / Thursday

 • เนื้อหา (ครูไทย)
  - อ่านให้แม่ฟัง เล่ม 3 บทที่ 9
  - แบบฝึกหัด พัฒนาภาษาไทยเล่ม 6 หน้าที่ 22
  - ทบทวนคำศัพท์ manner = มารยาท, respect = ความเคารพ, adult = ผู้ใหญ่
  เนื้อหา (ครูต่างชาติ)
  Date
  Due
 • วันศุกร์ / Friday

 • เนื้อหา (ครูไทย)
  - ท่องสูตรคูณแม่ 4 - 6
  - ใบงาน Maths Sheet 30
  - ทบทวนคำศัพท์ polite = สุภาพ,culture = วัฒนธรรม,Thai custom = ประเพณีไทย
  เนื้อหา (ครูต่างชาติ)
  Date
  Due

Information

ปิดหน้าต่าง