โรงเรียน เอกบูรพา วิเทศศึกษา

Homework G.2 ( วันที่ 15 - 19 มกราคม พ.ศ. 2561 )

 • วันจันทร์ / Monday

 • ภาษาไทย
  - การเขียนหน้า ๒๖-๒๗
  - ท่อง ก-ฮ
  English (T.T)
  Worksheet : No.3 Fix it! Helping Verb
  Date
  Due
 • วันอังคาร / Tuesday

 • คณิตศาสตร์
  - ทำแบบฝึกหัดเรื่องการหารยาวแบบมีเศษ ในใบงานที่ 23
  - ท่องสูตรคูณแม่ 9 , 10 ,11 และ 12
  English (F.T)
  Date
  Due
 • วันพุธ / Wednesday

 • ภาษาไทย
  - การเขียนหน้า ๒๘
  - ท่อง ก-ฮ
  English (T.T)
  Worksheet : No.4 Rearrange the words into the sentences.
  Date
  Due
 • วันพฤหัสบดี / Thursday

 • คณิตศาสตร์
  - ทำแบบฝึกหัดเรื่องการหารยาวแบบไม่มีเศษ ในใบงานที่ 24
  - ท่องสูตรคูณแม่ 9 , 10 ,11 และ 12
  English (F.T)
  Date
  Due
 • วันศุกร์ / Friday

 • ภาษาไทย
  - การเขียนหน้า ๓๔
  - ท่อง ก-ฮ
  English (Vocab / Reading)
  Worksheet : No.8 Animals Word Search
  คณิตศาสตร์
  - ทำแบบฝึกหัดเรื่องการหารยาวแบบมีเศษ ในใบงานที่ 25
  - ท่องสูตรคูณแม่ 9 , 10 ,11 และ 12
  Date
  Due

Information

ปิดหน้าต่าง