โรงเรียน เอกบูรพา วิเทศศึกษา

Homework G.2 ( วันที่ 12 - 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561)

 • วันจันทร์ / Monday

 • ภาษาไทย
  - อ่านหนังสือหลักภาษาไทยหน้า ๑๓๓-๑๓๘, ๑๔๕-๑๕๑. ๑๗๑-๑๙๘
  English (T.T)
  Reading for revision in Grammar Book 1 and revision final worksheet No.1-2
  Date
  Due
 • วันอังคาร / Tuesday

 • คณิตศาสตร์
  -ทบทวนบทเรียนเพื่อเตรียมสอบปลายภาคเรียน
  บทที่ 12 , 13 และ 14 ในหนังสือ My Pals are Here. 2B
  English (F.T)
  Date
  Due
 • วันพุธ / Wednesday

 • ภาษาไทย
  - อ่านหนังสือแบบฝึกหัดภาษาไทยหน้า ๑๐๔-๑๐๘, ๑๑๕-๑๒๐, ๑๓๐-๑๓๗, ๑๕๒-๑๕๙
  English (T.T)
  Reading revision final worksheet No.1-2
  Date
  Due
 • วันพฤหัสบดี / Thursday

 • คณิตศาสตร์
  ทบทวนบทเรียนเพื่อเตรียมสอบปลายภาค
  บทที่ 12 , 13 และ 14 ในหนังสือ My Pals are Here. 2B
  และในแบบทบทวนชุดที่ 1-6
  English (F.T)
  Date
  Due
 • วันศุกร์ / Friday

 • ภาษาไทย
  English (Vocab / Reading)
  Reading for revision in Grammar Book 2 and revision final worksheet No.1-2
  คณิตศาสตร์
  Date
  Due

Information

ปิดหน้าต่าง