โรงเรียน เอกบูรพา วิเทศศึกษา

Homework G.2 ( วันที่ 16 - 20 กรกฏาคม พ.ศ. 2561 )

 • วันจันทร์ / Monday

 • ภาษาไทย
  English (T.T)
  New Express English Book 2 หน้า 62
  Date
  Due
 • วันอังคาร / Tuesday

 • คณิตศาสตร์
  - ทบทวนบทเรียนเพื่อเตรียมสอบกลางภาค บทที่ 1-3 ในหนังสือ My Pals are Here. 2A และในแบบทบทวน
  English (F.T)
  Date
  Due
 • วันพุธ / Wednesday

 • ภาษาไทย
  - อ่านหนังสือแบบฝึกหัดหน้า ๕-๕๔
  English (T.T)
  New Express English Book 2 หน้า 73
  Date
  Due
 • วันพฤหัสบดี / Thursday

 • คณิตศาสตร์
  English (F.T)
  Date
  Due
 • วันศุกร์ / Friday

 • ภาษาไทย
  - อ่านแบบทบทวน
  English (Vocab / Reading)
  No.10 Read and answer the questions
  คณิตศาสตร์
  Date
  Due

Information

ปิดหน้าต่าง