โรงเรียน เอกบูรพา วิเทศศึกษา

Homework G.3 ( วันที่ 16 - 20 กรกฏาคม พ.ศ. 2561 )

 • วันจันทร์ / Monday

 • ภาษาไทย
  -อ่านทบทวนเนื้อหาในหลักภาษาไทยหน้าที่ ๗-๕๘
  English ( T.T )
  New Express English Book 3 หน้า 61
  Date
  Due
 • วันอังคาร / Tuesday

 • คณิตศาสตร์
  ไม่มีการบ้าน
  English (F.T)
  Date
  Due
 • วันพุธ / Wednesday

 • ภาษาไทย
  -อ่านทบทวนเนื้อหาในหลักภาษาไทยหน้าที่ ๗-๘๐
  English (T.T)
  New Express English Book 3 หน้า 62-63
  Date
  Due
 • วันพฤหัสบดี / Thursday

 • คณิตศาสตร์
  - อ่านหนังสือ My Pals are Here! 3A บทที่ 1 – 2
  - ท่องสูตรคูณแม่ 2 – 6 ให้ผู้ปกครองฟัง
  English (F.T.)
  Date
  Due
 • วันศุกร์ / Friday

 • ภาษาไทย
  -อ่านทบทวนชุดที่ ๑-๔
  -อ่านทบทวนเนื้อหาในหลักภาษาไทยหน้าที่ ๗-๘๐
  English (Vocab / Reading)
  New Express English Book 3 หน้า 61
  คณิตศาสตร์
  - อ่านหนังสือ My Pals are Here! 3A บทที่ 3 – 4
  - ท่องสูตรคูณแม่ 2 – 6 ให้ผู้ปกครองฟัง
  Date
  Due

Information

ปิดหน้าต่าง