โรงเรียน เอกบูรพา วิเทศศึกษา

Homework G.3 ( วันที่ 15 - 19 มกราคม พ.ศ. 2561 )

 • วันจันทร์ / Monday

 • ภาษาไทย
  English ( T.T )
  New Express English Book 3หน้า 178
  Date
  Due
 • วันอังคาร / Tuesday

 • คณิตศาสตร์
  - แบบฝึกหัดในหนังสือ My Pals Are Here! 3B หน้า 123 (ข้อ 5 – 10)
  - ท่องสูตรคูณแม่ 2 – 12 ให้ผู้ปกครองฟัง
  English (F.T)
  Date
  Due
 • วันพุธ / Wednesday

 • ภาษาไทย
  English (T.T)
  New Express English Book 3หน้า 180
  Date
  Due
 • วันพฤหัสบดี / Thursday

 • คณิตศาสตร์
  - แบบฝึกหัดในหนังสือ My Pals Are Here! 3B หน้า 130 (ข้อ 3 – 8)
  - ท่องสูตรคูณแม่ 2 – 12 ให้ผู้ปกครองฟัง
  English (F.T)
  Date
  Due
 • วันศุกร์ / Friday

 • ภาษาไทย
  English (Vocab / Reading)
  คณิตศาสตร์
  - ใบงานที่ 30 เศษส่วน
  - ท่องสูตรคูณแม่ 2 – 12 ให้ผู้ปกครองฟัง
  Date
  Due

Information

ปิดหน้าต่าง