โรงเรียน เอกบูรพา วิเทศศึกษา

Homework G.3 ( วันที่ 12 - 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 )

 • วันจันทร์ / Monday

 • ภาษาไทย
  ทบทวนบทเรียนเพื่อเตรียมสอบปลายภาค บทที่ 12 , 13 และ 14 ในหนังสือ My Pals are Here. 2B
  และในแบบทบทวนชุดที่ 1-6
  English ( T.T )
  Date
  Due
 • วันอังคาร / Tuesday

 • คณิตศาสตร์
  English (F.T)
  Date
  Due
 • วันพุธ / Wednesday

 • ภาษาไทย
  English (T.T)
  Date
  Due
 • วันพฤหัสบดี / Thursday

 • คณิตศาสตร์
  English (F.T.)
  Date
  Due
 • วันศุกร์ / Friday

 • ภาษาไทย
  English (Vocab / Reading)
  Reading : Revision for Final Exam 1-2
  คณิตศาสตร์
  Date
  Due

Information

ปิดหน้าต่าง