โรงเรียน เอกบูรพา วิเทศศึกษา

Homework G.4 ( วันที่ 12 -16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 )

 • วันจันทร์ / Monday

 • ภาษาไทย
  - อ่านทบทวนความรู้ เรื่อง สำนวน คำพังเพย สุภาษิต
  ในหลักภาษาไทย หน้าที่ ๗๔ – ๗๗
  English (T.T)
  Date
  Due
 • วันอังคาร / Tuesday

 • คณิตศาสตร์
  - อ่าน My Pals are here ! 4B บทที่ 12 – 14 , 17
  English (F.T)
  Date
  Due
 • วันพุธ / Wednesday

 • ภาษาไทย
  ภาษาอังกฤษ (T.T)
  Date
  Due
 • วันพฤหัสบดี / Thursday

 • คณิตศาสตร์
  - อ่านใบงานที่ 21 – 28
  - ท่องสูตรคูณแม่ 2 – 12
  English (F.T)
  Date
  Due
 • วันศุกร์ / Friday

 • ภาษาไทย
  English (Vocab / Reading)
  คณิตศาสตร์
  - อ่านแบบทบทวนก่อนสอบปลายภาคชุดที่ 1 – 2
  Date
  Due

Information

ปิดหน้าต่าง