โรงเรียน เอกบูรพา วิเทศศึกษา

Homework G.4 ( วันที่ 21 -25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 )

 • วันจันทร์ / Monday

 • ภาษาไทย
  - ทำแบบฝึกหัด ในการเขียนเพื่อชีวิตที่ดีกว่า หน้าที่ ๔-๕
  English (T.T)
  New Express English Book 4 on page 111
  Date
  Due
 • วันอังคาร / Tuesday

 • คณิตศาสตร์
  - My Pals are here ! 4A หน้า 17 , 24
  - ท่องสูตรคูณแม่ 2 – 12
  English (F.T)
  Please complete the unit 1 extra writing worksheet.
  Family and Friends MultiROM Reference:Unit 1: Words
  Date
  Due
 • วันพุธ / Wednesday

 • ภาษาไทย
  - ทำแบบฝึกหัด ข้อ ๓ หน้า ๑๔ และ ข้อ ๔ หน้า ๑๖-๑๗ ในแบบฝึกหัดภาษาไทย
  ภาษาอังกฤษ (T.T)
  New Express English Book 4 on page 112-113
  Date
  Due
 • วันพฤหัสบดี / Thursday

 • คณิตศาสตร์
  - My Pals are here ! 4A หน้า 22 , 23
  - ท่องสูตรคูณแม่ 2 – 12
  English (F.T)
  Please complete the science worksheet on the 5 senses.
  Date
  Due
 • วันศุกร์ / Friday

 • ภาษาไทย
  -ทำใบงานที่ ๒ เรื่อง มาตราตัวสะกด
  -ทำเรียงความ เรื่อง “โตขึ้นฉันจะเป็น………..”
  English (Vocab / Reading)
  คณิตศาสตร์
  - My Pals are here ! 4A หน้า 28 – 37
  - ท่องสูตรคูณแม่ 2 – 12
  Date
  Due

Information

ปิดหน้าต่าง