โรงเรียน เอกบูรพา วิเทศศึกษา

Homework G.4 ( วันที่ 11 - 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561 )

 • วันจันทร์ / Monday

 • ภาษาไทย
  English (T.T)
  Date
  Due
 • วันอังคาร / Tuesday

 • คณิตศาสตร์
  - แบบทบทวนก่อนกลางภาคสอบ ชุดที่ 2
  - ท่องสูตรคูณแม่ 2 – 12 ให้ผู้ปกครองฟัง
  English (F.T)
  Date
  Due
 • วันพุธ / Wednesday

 • ภาษาไทย
  -อ่านทบทวนเนื้อหาในหลักภาษาไทยหน้าที่ ๖๑ – ๗๒
  ภาษาอังกฤษ (T.T)
  Reading Grammar Book 4 for Midterm 2/2561
  Date
  Due
 • วันพฤหัสบดี / Thursday

 • คณิตศาสตร์
  English (F.T)
  Date
  Due
 • วันศุกร์ / Friday

 • ภาษาไทย
  - อ่านแบบทบทวนก่อนสอบ ชุดที่ ๑ – ๔
  -อ่านทบทวนเนื้อหาในหลักภาษาไทยหน้าที่ ๘๓ – ๑๑๘
  English (Vocab / Reading)
  Reading New Express 4 for Midterm 2/2561
  คณิตศาสตร์
  Date
  Due

Information

ปิดหน้าต่าง