โรงเรียน เอกบูรพา วิเทศศึกษา

Homework G.4 ( วันที่ 24 - 28 กันยายน พ.ศ. 2561 )

 • วันจันทร์ / Monday

 • ภาษาไทย
  -อ่านทบทวนความรู้ เรื่อง คำนาม ในหลักภาษาไทย หน้า๔๒-๔๕
  -อ่านทบทวนความรู้ เรื่อง คำสรรพนาม ในหลักภาษาไทย หน้าที่ ๔๖ – ๔๘
  English (T.T)
  Date
  Due
 • วันอังคาร / Tuesday

 • คณิตศาสตร์
  English (F.T)
  Date
  Due
 • วันพุธ / Wednesday

 • ภาษาไทย
  -ทำใบงานที่ ๑ เรื่อง ประโยค

  ภาษาอังกฤษ (T.T)
  -อ่านทบทวนเนื้อหา เรื่อง คำกริยา ในหนังสือหลักภาษาไทย หน้าที่ ๔๙-๕๒
  -อ่านทบทวนเนื้อหา เรื่อง คำวิเศษณ์ ในหนังสือหลักภาษาไทย หน้าที่ ๕๓-๕๕
  Date
  Due
 • วันพฤหัสบดี / Thursday

 • คณิตศาสตร์
  English (F.T)
  Date
  Due
 • วันศุกร์ / Friday

 • ภาษาไทย
  -อ่านแบบทบทวนก่อนสอบปลายภาค ๑
  -อ่านทบทวนเนื้อหาในหนังสือหลักภาษาไทย หน้าที่ ๔๒-๖๐
  English (Vocab / Reading)
  Reading Grammar Book 4 and New Express 4 for Final
  คณิตศาสตร์
  Date
  Due

Information

ปิดหน้าต่าง