โรงเรียน เอกบูรพา วิเทศศึกษา

Homework G.5 ( วันที่ 16 - 20 กรกฏาคม พ.ศ. 2561 )

 • วันจันทร์ / Monday

 • ภาษาไทย
  คัดลายมือ หน้า9
  English (T.T)
  Worksheet : Revision Midterm Exam 1
  ( sheet 2 )
  Date
  Due
 • วันอังคาร / Tuesday

 • คณิตศาสตร์
  ใบงานที่ 19 การสร้างโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร ระคน
  English (F.T)
  Due
  Date
 • วันพุธ / Wednesday

 • ภาษาไทย
  การเขียน หน้า 68 – 69
  English (T.T)
  Worksheet : Revision Midterm Exam 1 ( sheet 3 )
  Date
  Due
 • วันพฤหัสบดี / Thursday

 • คณิตศาสตร์
  ใบงานที่ 20 การวัดขนาดของมุมโดยใช้โปรแทรกเตอร์
  English (F.T)
  Date
  Due
 • วันศุกร์ / Friday

 • ภาษาไทย
  คัดลายมือ หน้า 10 การอ่าน หน้า 10
  English (Vocab / Reading)
  Worksheet : Revision Midterm Exam 1
  ( sheet 4 )
  คณิตศาสตร์
  ใบงานที่ 21 การสร้างมุมโดยใช้โปรแทรกเตอร์
  Date
  Due

Information

ปิดหน้าต่าง