โรงเรียน เอกบูรพา วิเทศศึกษา

Homework G.5 ( วันที่ 24 - 28 กันยายน พ.ศ. 2561 )

 • วันจันทร์ / Monday

 • ภาษาไทย
  English (T.T)
  Reading Revision Final Exam 1 sheet 1
  Date
  Due
 • วันอังคาร / Tuesday

 • คณิตศาสตร์
  -ทบทวนก่อนสอบปลายภาค 1/2561
  English (F.T)
  Due
  Date
 • วันพุธ / Wednesday

 • ภาษาไทย
  English (T.T)
  Reading Revision Final Exam 1 sheet 2
  Date
  Due
 • วันพฤหัสบดี / Thursday

 • คณิตศาสตร์
  -ทบทวนก่อนสอบปลายภาค 1/2561
  English (F.T)
  Date
  Due
 • วันศุกร์ / Friday

 • ภาษาไทย
  English (Vocab / Reading)
  คณิตศาสตร์
  ทบทวนก่อนสอบปลายภาค 1/2561
  Date
  Due

Information

ปิดหน้าต่าง