โรงเรียน เอกบูรพา วิเทศศึกษา

Homework G.5 ( วันที่ 15 - 19 มกราคม พ.ศ. 2561 )

 • วันจันทร์ / Monday

 • ภาษาไทย
  English (T.T)
  Date
  Due
 • วันอังคาร / Tuesday

 • คณิตศาสตร์
  ใบงานที่ 26 การสร้างรูปวงกลม
  English (F.T)
  Date
  Due
 • วันพุธ / Wednesday

 • ภาษาไทย
  English (T.T)
  Date
  Due
 • วันพฤหัสบดี / Thursday

 • คณิตศาสตร์
  ใบงานที่ 27 ลักษณะของรูปเรขาคณิต
  English (F.T)
  Date
  Due
 • วันศุกร์ / Friday

 • ภาษาไทย
  English (Vocab / Reading)
  คณิตศาสตร์
  ใบงานที่ 28ความสัมพันธ์ของหน่วยการวัด และ ความจุ
  Date
  Due

Information

ปิดหน้าต่าง