My Home (บ้าน)

My Home (บ้าน)

บ้านเป็นที่อยู่อาศัยของสมาชิกในครอบครัว ซึ่งบ้านแต่ละหลังจะประกอบด้วย ตัวบ้าน หลังคา ประตู หน้าต่าง  และห้องต่างๆ  ภายในบ้าน  เช่น   ห้องนอน  ห้องน้ำ  ห้องนั่งเล่น  ห้องครัว  เป็นต้น โดยวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างบ้านมีหลายประเภท  เช่น  ไม้  ปูน  เป็นต้น

ทุกคนที่อาศัยอยู่ในบ้านต้องช่วยกันดูแลรักษาบ้าน และอยู่ร่วมกันด้วยความรัก และความอบอุ่นเพื่อให้บ้านน่าอยู่

Friday  Activity  ใน วันศุกร์ที่ 6  ธ.ค. 62  ฝ่ายอนุบาลมีกำหนด

จัดกิจกรรมMy Home ” เพื่อให้นักเรียน ได้เรียนรู้เกี่ยวกับบ้าน  การดูแลรักษา  ตลอดจนการปฏิบัติตนต่อสมาชิกในครอบครัว และคำศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรม

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart