โรงเรียน เอกบูรพา วิเทศศึกษา

 • ไวรัส RSV คืออะไร

 • Respiratory Syncytial virus หรือ RSV เป็นเชื้อไวรัสที่รู้จักกันมานานแล้วในวงการแพทย์ จริงๆ แล้วไวรัส RSVพบครั้งแรกตั้งแต่ปี 1955 (พ.ศ. 2498) ซึ่งมีการตรวจพบในลิงชิมแปนซีที่เกิดอาการป่วยจากหวัด ต่อมาไม่นานก็พบว่าสามารถติดต่อได้ในมนุษย์ และเป็นสาเหตุของอาการหรือโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจโดยเฉพาะในเด็กเล็ก

 • การติดต่อ

 • ติดต่อได้จากการสัมผัสสารคัดหลั่งทางตา หรือจมูก และลมหายใจ

 • อาการของไวรัส RSV มีอาการดังนี้

 • 1. ทางเดินหายใจส่วนต้นอักเสบ ทำให้มีอาการคล้ายหวัด มีไข้ ไอ น้ำมูกไหล คออักเสบ
  2. ทางเดินหายใจส่วนล่างอักเสบ หูชั้นกลางอักเสบ หลอดลมฝอยอักเสบ ซึ่งมักเป็นในเด็ก
  ที่อายุน้อยกว่า 1 ปี ในบางรายมีอาการรุนแรง ไข้สูง หอบเหนื่อย ซึ่งมีสาเหตุมาจากไวรัส RSV
  ตั้งแต่ 40 - 90 % รวมไปถึงปอดบวมรุนแรงในเด็กอายุน้อยกว่า 1 ปี

 • การรักษา

 • 1. ไม่มีวัคซีนป้องกัน
  2. ไม่มียารักษาโรคโดยตรง
  3. โรคนี้จะหายได้เองภายใน 7 - 14 วัน ( ถ้าไม่มีโรคแทรกซ้อน)
  4. ไปพบแพทย์

 • โรงเรียน มีการเฝ้าระวัง ไวรัส RSV อย่างไร

 • 1. โรงเรียนเชิญเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมาตรวจ และให้คำแนะนำ

  2. โรงเรียนทำอะไรบ้างในการเฝ้าระวังโรคนี้

  2.1 ฉีดยาฆ่าเชื้อโรคหลังเลิกเรียน ในห้องเรียน และห้องประกอบทุกห้อง ทุกเย็น
  2.2 เปิดเครื่องฟอกอากาศฆ่าเชื้อโรค
  2.3 ทำความสะอาดห้องเรียน ห้องน้ำ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคทุกวัน
  2.4 ทุกวันเสาร์ ทำความสะอาดใหญ่( Big Cleaning ) ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค
  2.5 ตรวจสุขภาพนักเรียนทุกเช้าก่อนเรียน
  2.6 ชี้แจง ให้ความรู้ครู และเฝ้าระวังเกี่ยวกับไวรัส RSV
  2.7 ให้นักเรียนล้างมือสะอาดก่อนรับประทานอาหาร และหลังถ่ายอุจจาระทุกครั้ง
  2.8 เช็ดทำความสะอาดราวบันได ลูกกรง สนามเด็กเล่นทุกวัน ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค
  2.9 ให้นักเรียนออกกำลังกาย
  2.10 ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนรู้ถึงวิธีป้องกัน

ย้อนกลับ

Information

ปิดหน้าต่าง