โรงเรียน เอกบูรพา วิเทศศึกษา

โรค มือ เท้า ปาก ( HAND , FOOT AND MOUTH DISEASE )

 • โรคนี้มักพบในเด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี พบบ่อยในเด็กทารกและเด็กเล็ก มีอาการรุนแรงมากกว่าเด็กโต ในผู้ใหญ่พบได้บ้าง

  สาเหตุ เกิดจากเชื้อไวรัส ในกลุ่มเอนเทอโรไวรัส
  การติดต่อ ติดต่อโดยการรับเชื้อจากอุจจาระ ฝอยละอองน้ำมูก น้ำลาย หรือน้ำตุ่มพองหรือแผลของ
  ผู้ป่วยเข้าสู่ปาก การตอดต่อทางน้ำหรืออาหารมีโอกาสเกิดได้น้อย การแพร่ติดต่อเกิดขึ้นค่อนข้างง่ายในช่วงสัปดาหืแรกของ
  การป่วย และแม้อาการทุเลาลงแล้ว ก็ยังอพร่เชื้อได้บ้าง เนื่องจากเชื้อจะถูกขับออกมากับอุจาระได้นานถึง 6 สัปดาห์

  ระยะการฟักตัวของโรค 3- 6 วันหลังได้รับเชื้อ

 • อาการแสดง
  1.มีไข้ 2-4 วัน ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ (อาการคล้ายไข้หวัด )
  2.มีผื่นแดงอักเสบที่ลิ้น เหงือกและกระพุ้งแกม ต่อมาเกิดผื่นแดงที่ฝ่ามือ ฝ่าเท้า และอาจพบที่ก้นด้วย
  3.ผื่นที่เกิดขึ้นจะกลายเป็นตุ่มพองใส และแตกออกเป็นแผลหลุมตื้น ๆ

  อาการแทรกซ้อนที่รุนแรง เยื่อหุ้มสมองอักเสบ สมองอักเสบ อัมพาต กล้ามเนื้ออ่อนปวกเปียก หรือกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ อาจทำให้เสียชีวิตได้


  การรักษา
  1.ไม่มียารักษาโดยเฉพาะ
  2.รักษาตามอาการ เช่น ให้ยาลดไข้ ยาแก้ปวด


  ข้อควรระวัง ป้องกันอาการแทรกซ้อนที่อาจรุนแรงถึงเสียชีวิตได้


  การป้องกัน
  1. หลีกเลี่ยงการให้เด็กคลุกคลี หรือใกล้ชิดผู้ป่วย
  2. รักษาอนามัยส่วนบุคคล โดยเฉพาะผู้เลี้ยงเด็กดูเด็กเล็ก ควรล้างทำความสะอาดมือ บ่อย ๆ ก่อนหยิบจับอาหาร
  ให้เด็กรับประทาน และรับประทานอาหารที่สุก สะอาด ปรุงใหม่ ๆ ไม่มีแมลงวันตอม ดื่มน้ำสะอาด
  3. ไม่ใช้ภาชนะในการรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น โดยเฉพาะช้อน จาน ชาม แก้วน้ำ ขวดนม
  4. เมื่อเช้ดน้ำมูก น้ำลายให้เด็กแล้ว ต้องล้างมือให้สะอาดโดยเร็ว
  5. ผ้าอ้อมหรือผ้าที่เปื้อนอุจจาระต้องรีบซักให้สะอาดโดยเร็ว แล้วทิ้งลงในโถส้วม ห้ามทิ้งลงท่อระบายน้ำ
  6. ยังไม่มีวัคซีนป้องกัน

  สถานที่มักพบการระบาดของโรค
  สถานรับเลี้ยงเด็ก โรงเรียนอนุบาล

ย้อนกลับ

Information

ปิดหน้าต่าง