โรงเรียน เอกบูรพา วิเทศศึกษา

 • อีกก้าวของความสำเร็จ กับรางวัล O - NET

 • รางวัลคะแนนรวม O -NET ระดับเหรียญทอง และเหรียญเงิน ตัวแทน โรงเรียน เอกบูรพา วิเทศศึกษา
  เข้ารับเกียรติบัตร จากสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
  เนื่องจาก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
  ขั้นพื้นฐาน ( O - NET ) รวม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ในระดับเหรียญทอง และเหรียญเงิน

 • พิธีมอบเกียรติบัตรผลการทดสอบ O-NET

 • ปีการศึกษา 2559

 • ปีการศึกษา 2558

 • ปีการศึกษา 2557

 • ปีการศึกษา 2556

 • ปีการศึกษา 2555

 • ปีการศึกษา 2554

 • ปีการศึกษา 2554

 • ปีการศึกษา 2553

 • ปีการศึกษา 2552

 • ปีการศึกษา 2551

 • ปีการศึกษา 2550 - 2551

 • รางวัลอื่น ๆ ที่น่าภูมิใจ

ย้อนกลับ

Information

ปิดหน้าต่าง