การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ SMART ROBOT CONTEST 2019

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ SMART ROBOT CONTEST 2019

          SMART ROBOT CONTEST 2019 เป็นการเเข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติประจำปี พ.ศ.2562 ชิงถ้วยเกียรติยศเพื่อให้น้องๆ ที่เรียนหุ่นยนต์แสดงออกถึงความสามารถในการเรียนรู้ของตนเอง เพื่อพัฒนาศักยภาพสู่การแข่งขันหุ่นยนต์ในระดับประเทศ


ด.ช.ชวิศ บัวเจริญ ป.5/4

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์ ประเภทหุ่นยนต์อัตโนมัติภารกิจ SMART ROBOT CONTEST 2019

ภาพการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ Smart Robot Contest 2019 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9:00 – 17:00น. ณ ศูนย์การค้า แฟชั่น ไอซ์แลนด์ ชั้น B โซน Education

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart