การแข่งขันเพชรยอดมงกุฏ

การแข่งขันเพชรยอดมงกุฏ

รางวัลชมเชยภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฏ

ด.ญ.ณัฐธยาน์ สัตตะรุจาวงษ์ ชั้น ป.6/1

 

ด้คะเเนนผ่านเกณฑ์การแข่งขันคณิตศาสตร์

ด.ช.ภูดิส กำแหงคุมพล ชั้น ป.6/4

 

ได้คะเเนนผ่านเกณฑ์การแข่งขันคณิตศาสตร์

ด.ช.พิชชานันท์ เฮ่อ ชั้น ป.6/1

 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart