การแข่งขัน ชิงแชมป์การคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ และโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

การแข่งขัน ชิงแชมป์การคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ และโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

การแข่งขัน ชิงแชมป์การคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์

ด.ช.พิชชานันท์ เฮ่อ ป.6/1

เหรียญทอง การแข่งขันชิงแชมป์การคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์

เหรียญเงิน การแข่งขันประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์

โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ด.ช.สุรเศรษฐ์ บุราษี ป.4/3

เหรียญทองแดง โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์

ได้รับทุนการศึกษา 5,000 บาท

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart