คะเเนน O-net นักเรียน G.6 ปีการศึกษา 2565

คะเเนน O-net นักเรียน G.6 ปีการศึกษา 2565

 

ภาษาอังกฤษ 100 เต็ม 100

คณิตศาสตร์ 100 เต็ม 100

ยอดเยี่ยม ภาษาอังกฤษ

ยอดเยี่ยม คณิตศาสตร์

ยอดเยี่ยม วิทยาศาสตร์

 

ยอดเยี่ยม ภาษาไทย

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart